Văn bản dự thảo Văn bản dự thảo

Dự thảo
QCVN về xây dựng và lắp đặt quảng cáo ngoài trời
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 02/11/2017
Số lượt xem: 426
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Gửi góp ý cho dự thảo
QCVN về xây dựng và lắp đặt quảng cáo ngoài trời
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha