Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 42/2017/TT-BGTVT Thông tư quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ , trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải hành khách du lịch 15/11/2017
2 35/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý 15/11/2016
3 92/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô 31/12/2015
4 73/2015/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2013/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe ô tô khách 11/11/2015
5 60/2015/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải 02/11/2015
6 09/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô (thay thế Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT) 15/04/2015
7 10/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (thay thế Thông tư 55/2013/TT-BGTVT ngày 26/12/2013) 15/04/2015
8 89/2014/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2009/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng 31/12/2014
9 63/2014/TT-BGTVT Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (thay thế Thông tư 18/2013, Thông tư 23/2014) 07/11/2014
10 152/2014/TTLT- BTC-BGTVT Thông tư liên tịch Bộ Tài chính và Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (thay thế TTLT 129/2010/TTLT- BTC-BGTVT) 15/10/2014
11 86/2014/NĐ-CP Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 10/09/2014
12 35/2013/TT-BGTVT Thông tư Quy định về xếp dỡ hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ 21/10/2013
13 10/2012/TT-BGTVT Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ 12/04/2012
14 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 27/08/2010
15 18/2010/TT-BGTVT Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với phương tiện phi thương mại 06/07/2010
16 104/2009/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 09/11/2009
Hiển thị 16 kết quả
của 1