Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 35/2017/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 09/10/2017
2 64/2016/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 01/07/2016
3 90/2014/TT-BGTVT Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc 30/12/2015
4 50/2015/TT-BGTVT Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 23/09/2015
5 20/2014/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ 30/05/2014
6 52/2013/TT-BGTVT Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ 12/12/2013
7 100/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 03/09/2013
8 12/2013/TT-BGTVT Quy định về sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng trong đầu tư xây dựng công trình giao thông 30/05/2013
9 10/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 11/01/2013
10 47/2012/TT-BGTVT Quy định về tuần tra,kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 12/11/2012
11 31/2012/TT-BGTVT Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 01/08/2012
12 05/2010/TT-BGTVT Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm thu phí sử dụng đường bộ 09/02/2010
Hiển thị 12 kết quả
của 1