Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 48/2017/TT-BGTVT Thông tư Quy định về hệ thống chỉ tiêu Thống kê và chế độ báo cáo Thống kê ngành GTVT 13/12/2017
2 38/2015/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh 30/07/2015
3 46A/QĐ-TCĐBVN Quyết đinh ban hành quy chế an toàn thông tin hệ thống mạng cơ quan TCĐBVN 08/01/2015
4 32/2014/TT-BGTVT Thông tư hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn. 08/08/2014
5 22/2014/TT-BGTVT Thông tư hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và ô tô 06/06/2014
6 17/2014/TT-BGTVT Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh làm việc tại Trạm KTTTX trên đường bộ 27/05/2014
7 11/2014/TT-BGTVT Thông tư hướng dẫn công tác thiết kế, thi công, nghiệm thu cầu treo và cầu trên đường dân sinh, đường giao thông nông thôn 29/04/2014
8 12/2014/TT-BGTVT Thông tư hướng dẫn về quy trình khai thác, vận hành, quản lý cầu treo, cầu trên đường dân sinh, đường giao thông nông thôn 29/04/2014
9 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT Quy định về vận chuyển khách du lịch bằng ôtô và cấp biển hiệu cho xe ôtô vận chuyển khách du lịch 26/01/2011
10 30/2010/TT-BGTVT Thông tư quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ 01/10/2010
Hiển thị 10 kết quả
của 1