Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 Hiệp định GMS Hiệp định về Tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và người qua lại biên giới các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng (Hiệp định GMS) 12/05/2016
2 Hiệp về Mạng đường bộ châu Á Hiệp định liên chính phủ về Mạng đường bộ châu Á 12/05/2016
3 HIỆP ĐỊNH TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ QUA LẠI BIÊN GIỚI GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 22/04/2009
4 Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức, làm tại Viên Chăn, Lào ngày 17 tháng 11 năm 2005 16/11/2005
5 Hiệp định khung ASEAN Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh, ký tại Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 1998 15/12/1998
6 HIỆP ĐỊNH VIỆT NAM - CAMPUCHIA VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CAMPUCHIA 31/05/1998
7 HIỆP ĐỊNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ: VIỆT NAM - TRUNG QUỐC HIỆP ĐỊNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA 21/11/1996
Hiển thị 7 kết quả
của 1