1.3. Khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

Công bố tải trọng các cầu trên hệ thống quốc lộ khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

     1.3.1. Cục Quản lý đường bộ III

     1.3.2. Sở GTVT Đà Nẵng

     1.3.3. Sở GTVT Quảng Nam

     1.3.4. Sở GTVT Quảng Ngãi

     1.3.5. Sở GTVT Bình Định

     1.3.6. Sở GTVT Phú Yên

     1.3.7. Sở GTVT Khánh Hòa

     1.3.8. Sở GTVT Kon Tum

     1.3.9. Sở GTVT Gia Lai

     1.3.10. Sở GTVT Đăk Lăk

     1.3.11. Sở GTVT Đăk Nong