1.4. Khu vực các tỉnh miền Nam

Công bố tải trọng các cầu trên hệ thống quốc lộ khu vực các tỉnh miền Nam

     1.4.1. Cục Quản lý đường bộ IV

     1.4.2. Sở GTVT Ninh Thuận

     1.4.3. Sở GTVT Bình Thuận

     1.4.4. Sở GTVT Lâm Đồng

     1.4.5. Sở GTVT Bình Phước

     1.4.6. Sở GTVT Bà Rịa - Vũng Tàu

     1.4.7. Sở GTVT Long An

     1.4.8. Sở GTVT Bến Tre

     1.4.9. Sở GTVT Hậu Giang

     1.4.10. Sở GTVT An Giang

     1.4.11. Sở GTVT Kiên Giang

     1.4.12. Sở GTVT Bến Tre