4.1. Khu vực các tỉnh miền Bắc

Cập nhật tải trọng và khổ giới hạn của đường địa phương khu vực các tỉnh phía Bắc

     4.1.1. Bắc Giang

     4.1.2. Hòa Bình

     4.1.3. Phú Thọ

     4.1.4. Vĩnh Phúc

     4.1.5.  Hải Phòng

     4.1.6. Lào Cai

     4.1.7. Yên Bái

     4.1.8. Bắc Kan

     4.1.9. Bắc Ninh

     4.1.10. Cao Bằng

     4.1.11. Quảng Ninh

     4.1.12. Hải Dương