4.2. Khu vực các tỉnh miền Trung

 

4.2.1. Quảng Trị

4.2.2. Đăk Lăk

     4.2.2.1. Đăk Lăk

     4.2.2.2. Đăk Lăk

4.2.3. Thanh Hóa

4.2.4. Hà Tĩnh

4.2.5. Kon Tum

4.2.6. Phú Yên

4.2.7. Nghệ An

4.2.8. Thừa Thiên Huế

4.2.9. Đà Nẵng

4.2.10. Gia Lai

4.2.11. Quảng Ngãi

4.2.12. Quảng Nam

4.2.13. Thanh Hóa