Câu hỏi:
Trình tự, thủ tục đấu nối đường nhánh vào quốc lộ đang khai thác

Tôi mua xe cũ và được cấp Chứng nhận đăng ký xe ô tô ngày 23/7/2019. Khi đi đăng kiểm, nhân viên đăng kiểm truy thu phí bảo trì đường bộ từ tháng 2/2017. Tôi thấy có điều vô lý như sau:

1/ Từ tháng 2/2017 đến nay xe không đăng kiểm tức là không lưu hành sao phải đóng phí sử đụng đường bộ (nếu xe không đăng kiểm lưu hành thì bị phạt).

2/ Nhân viên đăng kiểm bảo tôi phải đóng và về đòi lại người bán, việc này càng vô lý: Cơ quan chức năng không quản được  bắt dân chịu sao !

Đề nghị Cục trưởng Cục đường bộ  VN trả lời

Trả lời có tính chất tham khảo
 • Về Trình tự, thủ tục đề nghị thỏa thuận đấu nối đường nhánh vào quốc lộ được quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ và Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 9/10/2017); theo đó, điểm đấu nối đường nhánh vào quốc lộ phải được UBND cấp tỉnh có văn bản thỏa thuận với Bộ GTVT.

  18/01/2019  |  thuhang441@gmail.com đã phản hồi
 • Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhận được công văn số 1497/BQLDA ngày 07/12/2018 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình DD&CN tỉnh Vĩnh Long đề nghị chấp thuận Thiết kế kỹ thuật nút giao đấu nối đường ra, vào Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Long với QL.53 tại Km4+850(T), Tổng cục Đường bộ Việt Nam có ý kiến như sau:

  Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận tại công văn số số 42/BGTVT-KCHT ngày 5/1/2010, trong đó, không có điểm đấu nối vào QL.53 tại Km4+850(T);

  Về Trình tự, thủ tục đề nghị thỏa thuận đấu nối đường nhánh vào quốc lộ được quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ và Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 9/10/2017); theo đó, điểm đấu nối đường nhánh vào quốc lộ phải được UBND cấp tỉnh có văn bản thỏa thuận với Bộ GTVT.

  Để được đấu nối Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Long với quốc lộ, đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình DD&CN tỉnh Vĩnh Long nghiên cứu các quy định tại các văn bản nêu trên; tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long để UBND tỉnh có văn bản thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải.

  18/01/2019  |  thuhang441@gmail.com đã phản hồi
Gửi ý kiến bình luận
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code