Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 6 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ Văn bản Bộ GTVT

Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ

Kết cấu hạ tầng GT đường bộ Đã có hiệu lực
Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Văn bản Bộ GTVT

Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ

Kết cấu hạ tầng GT đường bộ Đã có hiệu lực
Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác Văn bản Bộ GTVT

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải

Kết cấu hạ tầng GT đường bộ Đã có hiệu lực
Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Văn bản Bộ GTVT

Cục Quản lý đường bộ hoặc Sở GTVT

Kết cấu hạ tầng GT đường bộ Đã có hiệu lực
Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác Văn bản Bộ GTVT

Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ

Kết cấu hạ tầng GT đường bộ Đã có hiệu lực
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác Văn bản Bộ GTVT

Sở Giao thông vận tải, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ

Kết cấu hạ tầng GT đường bộ Đã có hiệu lực