Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

Cơ quan ban hành Văn bản Bộ GTVT
Số hồ sơ B-BGT-285147-TT
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng GT đường bộ
Cách thức thực hiện <p>- Nộp hồ sơ trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp.</p>
Thời hạn giải quyết <p>- Không quá 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.</p>
Đối tượng thực hiện <p>- Tổ chức, cá nhân</p><p> </p>
Cơ quan trực tiếp thực hiện <p>Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ</p>
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện <p>- Giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.</p>
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính <ul><li><a title="Nghị định 11/2010/NĐ-CP" target="_blank" href="http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=24966" rel="noreferrer noopener">Nghị định 11/2010/NĐ-CP</a></li><li><a title="Nghị định 100/2013/NĐ-CP" target="_blank" href="http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=32074" rel="noreferrer noopener">Nghị định 100/2013/NĐ-CP</a></li><li><a title="Thông tư 50/2015/TT-BGTVT" target="_blank" href="http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=85827" rel="noreferrer noopener">Thông tư 50/2015/TT-BGTVT</a></li><li><a title="Thông tư 35/2017/TT-BGTVT" target="_blank" href="http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=125707" rel="noreferrer noopener">Thông tư 35/2017/TT-BGTVT</a></li></ul>
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện <p>a) Nộp hồ sơ TTHC:</p><p>Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác đến Cục Quản lý đường bộ hoặc Sở Giao thông vận tải được giao quản lý tuyến.</p><p>b) Giải quyết TTHC:</p><p>Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.</p><p>- Đối với trường hợp nộp trực tiếp: sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.</p><p>- Đối với trường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác), cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện.</p><p>- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, cấp Giấy phép thi công. Trường hợp không cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.</p>
Thành phần hồ sơ <table><tbody><tr><th>STT</th><th>Loại giấy tờ</th><th>Mẫu đơn, tờ khai</th><th>Số lượng</th></tr><tr><td>1</td><td>- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình theo mẫu;</td><td><ul><li><a href="http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Lists/ThanhPhanHoSo/Attachments/1931/Mau%201.docx">Mau 1.docx</a></li></ul></td><td>01</td></tr><tr><td>2</td><td>- Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan có thẩm quyền;</td><td></td><td>01</td></tr><tr><td>3</td><td>- 02 (hai) bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công và biện pháp tổ chức thi công đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (bản chính). + Nội dung bản vẽ thiết kế thi công thể hiện: Quy mô công trình, hạng mục công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Vị trí, lý trình đường bộ xây dựng công trình thiết yếu; kích thước công trình thiết yếu trên mặt bằng công trình đường bộ và trong phạm vi đất dành cho đường bộ; khoảng cách theo phương thẳng đứng từ công trình thiết yếu bên trên hoặc bên dưới đến bề mặt công trình đường bộ; khoảng cách theo phương ngang từ cột, tuyến đường dây, đường ống, bộ phận khác của công trình thiết yếu đến mép ngoài rãnh thoát nước dọc, mép mặt đường xe chạy hoặc mép ngoài cùng của mặt đường bộ. Đối với công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa của đường bộ phải có thông tin về khoảng cách theo phương thẳng đứng từ công trình thiết yếu đến mặt đất, từ công trình thiết yếu đến mép ngoài dải phân cách giữa. Công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác phải có báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế. + Biện pháp tổ chức thi công thể hiện phương án thi công phương án bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng, an toàn giao thông và tổ chức giao thông.</td><td></td><td>0</td></tr></tbody></table>
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Văn bản mới ban hành
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 323
Hôm qua : 652
Tháng 01 : 25.201
Năm 2020 : 25.201