Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

Cơ quan ban hành Văn bản Bộ GTVT
Số hồ sơ B-BGT-KCHT-072018
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng GT đường bộ
Cách thức thực hiện <p>- Nộp hồ sơ trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp.</p>
Thời hạn giải quyết <p>- Trong 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định</p>
Đối tượng thực hiện <p>- Tổ chức, cá nhân</p>
Cơ quan trực tiếp thực hiện <p>Sở Giao thông vận tải, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ</p>
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện <p>- Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.</p>
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính <ul><li><a title="Nghị định 11/2010/NĐ-CP" target="_blank" href="http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=24966" rel="noreferrer noopener">Nghị định 11/2010/NĐ-CP</a></li><li><a title="Nghị định 100/2013/NĐ-CP" target="_blank" href="http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=32074" rel="noreferrer noopener">Nghị định 100/2013/NĐ-CP</a></li><li><a title="Thông tư 50/2015/TT-BGTVT" target="_blank" href="http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=85827" rel="noreferrer noopener">Thông tư 50/2015/TT-BGTVT</a></li><li><a title="Thông tư 35/2017/TT-BGTVT" target="_blank" href="http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=125707" rel="noreferrer noopener">Thông tư 35/2017/TT-BGTVT</a></li></ul>
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện <p>a) Nộp hồ sơ TTHC:</p><p>Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính:</p><p>-  Bộ Giao thông vận tải chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc;</p><p>- Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu đối với các trường hợp sau: </p><p>+ Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác có tổng chiều dài lớn hơn 01 km;</p><p>+ Công trình điện lực có cấp điện áp trên 35 kV (trừ đường dây tải điện vượt qua quốc lộ có cột nằm ngoài phạm vi hành lang an toàn đường bộ); đường ống cấp, thoát nước có đường kính trên 200 milimét; công trình thủy lợi, băng tải; đường ống năng lượng, hóa chất nguy hiểm có nguy cơ cháy nổ, ăn mòn kim loại; công trình xây dựng cầu, cống cắt qua quốc lộ;</p><p>+ Xây dựng công trình thiết yếu liên quan đến phạm vi quản lý của từ 02 (hai) cơ quan trực tiếp quản lý quốc lộ trở lên;</p><p>+ Xây dựng công trình thiết yếu lắp đặt vào cầu có tổng chiều dài phần kết cấu nhịp lớn hơn 100 mét, hầm đường bộ.</p><p>- Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu có liên quan đến quốc lộ được giao quản lý, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục ĐBVN.</p><p>b) Giải quyết TTHC:</p><p>Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:</p><p>- Đối với trường hợp nộp trực tiếp: sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.</p><p>- Đối với trường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác), cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện.</p><p>- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.</p>
Thành phần hồ sơ <table><tbody><tr><th>STT</th><th>Loại giấy tờ</th><th>Mẫu đơn, tờ khai</th><th>Số lượng</th></tr><tr><td>1</td><td>- Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo mẫu</td><td><ul><li><a href="http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Lists/ThanhPhanHoSo/Attachments/1928/Mau%201.docx">Mau 1.docx</a></li></ul></td><td>01</td></tr><tr><td>2</td><td>- 01 (một) bộ hồ sơ, bản vẽ thiết kế của dự án đầu tư hoặc hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công trình có đầy đủ các thông tin sau: vị trí, lý trình đường bộ xây dựng công trình thiết yếu; kích thước công trình thiết yếu trên mặt bằng công trình đường bộ và trong phạm vi đất dành cho đường bộ; khoảng cách theo phương thẳng đứng từ công trình thiết yếu bên trên hoặc bên dưới đến bề mặt công trình đường bộ; khoảng cách theo phương ngang từ cột, tuyến đường dây, đường ống, bộ phận khác của công trình thiết yếu đến mép ngoài rãnh thoát nước dọc, mép mặt đường xe chạy hoặc mép ngoài cùng của mặt đường bộ. Đối với công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa của đường bộ phải có thông tin về khoảng cách theo phương thẳng đứng từ công trình thiết yếu đến mặt đất, từ công trình thiết yếu đến mép ngoài dải phân cách giữa. Công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác phải có báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế.</td><td></td><td>01</td></tr></tbody></table>
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC <p>Không có</p>

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 9
Hôm nay : 469
Hôm qua : 771
Tháng 05 : 34.650
Năm 2020 : 173.870