Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

Cơ quan ban hành Văn bản Bộ GTVT
Số hồ sơ B-BGT-KCHT-07-2018
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng GT đường bộ
Cách thức thực hiện <p>- Nộp hồ sơ trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp.</p>
Thời hạn giải quyết <table><tbody><tr><td><p>- Trong 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn gia hạn theo quy định.</p></td></tr></tbody></table>
Đối tượng thực hiện <p>- Tổ chức, cá nhân</p>
Cơ quan trực tiếp thực hiện <p>Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ</p>
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện <p>- Văn bản chấp thuận xây dựng và thi công xây dựng công trình thiết yếu.</p>
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính <ul><li><a title="Nghị định 11/2010/NĐ-CP" target="_blank" href="http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=24966" rel="noreferrer noopener">Nghị định 11/2010/NĐ-CP</a></li><li><a title="Nghị định 100/2013/NĐ-CP" target="_blank" href="http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=32074" rel="noreferrer noopener">Nghị định 100/2013/NĐ-CP</a></li><li><a title="Thông tư 50/2015/TT-BGTVT" target="_blank" href="http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=85827" rel="noreferrer noopener">Thông tư 50/2015/TT-BGTVT</a></li><li><a title="Thông tư 35/2017/TT-BGTVT" target="_blank" href="http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=125707" rel="noreferrer noopener">Thông tư 35/2017/TT-BGTVT</a></li></ul>
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện <p>a) Nộp hồ sơ TTHC:</p><p>Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính:</p><p>-  Bộ Giao thông vận tải gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc;</p><p>- Tổng cục Đường bộ Việt Nam gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu đối với các trường hợp sau: </p><p>+ Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác có tổng chiều dài lớn hơn 01 km;</p><p>+ Công trình điện lực có cấp điện áp trên 35 kV (trừ đường dây tải điện vượt qua quốc lộ có cột nằm ngoài phạm vi hành lang an toàn đường bộ); đường ống cấp, thoát nước có đường kính trên 200 milimét; công trình thủy lợi, băng tải; đường ống năng lượng, hóa chất nguy hiểm có nguy cơ cháy nổ, ăn mòn kim loại; công trình xây dựng cầu, cống cắt qua quốc lộ;</p><p>+ Xây dựng công trình thiết yếu liên quan đến phạm vi quản lý của từ 02 (hai) cơ quan trực tiếp quản lý quốc lộ trở lên;</p><p>+ Xây dựng công trình thiết yếu lắp đặt vào cầu có tổng chiều dài phần kết cấu nhịp lớn hơn 100 mét, hầm đường bộ.</p><p>- Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu có liên quan đến quốc lộ được giao quản lý, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục ĐBVN.</p><p>b) Giải quyết TTHC:</p><p>Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:</p><p>- Đối với trường hợp nộp trực tiếp: sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.</p><p>- Đối với trường hợp nộp gián tiếp (qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác), cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện.</p><p>- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, có văn bản gia hạn chấp thuận. Trường hợp không gia hạn chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.</p>
Thành phần hồ sơ <table><tbody><tr><th>STT</th><th>Loại giấy tờ</th><th>Mẫu đơn, tờ khai</th><th>Số lượng</th></tr><tr><td>1</td><td>- Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của chủ công trình theo mẫu.</td><td><ul><li><a href="http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Lists/ThanhPhanHoSo/Attachments/1934/Mau%201.docx">Mau 1.docx</a></li></ul></td><td>01</td></tr></tbody></table>
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 13
Hôm nay : 504
Hôm qua : 771
Tháng 05 : 34.685
Năm 2020 : 173.905