Cấp Giấy phép liên vận cho phương tiện khai thác vận tải giữa Việt Nam và Campuchia (mức độ 2)

Cơ quan ban hành Văn bản Bộ GTVT
Số hồ sơ II.19
Lĩnh vực Vận tải
Cách thức thực hiện <p>Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác</p>
Thời hạn giải quyết <p>02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.</p>
Đối tượng thực hiện <p>- Tổ chức</p>
Cơ quan trực tiếp thực hiện <table><tbody><tr><td>Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam</td></tr></tbody></table>
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện <p>Giấy phép liên vận Việt Nam – Cam Pu Chia.</p>
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính <ul><li><a title="Thông tư 76/2004/TT-BTC" target="_blank" href="http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=40101" rel="noreferrer noopener">Thông tư 76/2004/TT-BTC</a></li><li><a title="Thông tư 39/2015/TT-BGTVT" target="_blank" href="http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=92432" rel="noreferrer noopener">Thông tư 39/2015/TT-BGTVT</a></li></ul>
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện <table><tbody><tr><td><p>a) Nộp hồ sơ TTHC:</p><p>Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đến:</p><p>- Tổng cục Đường bộ VN đối với  xe công vụ thuộc quyền sử dụng của các cơ quan, tổ chức (gồm:  Xe của các cơ quan trung ương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ; thuộc các cơ quan thuộc Chính phủ; Xe của các cơ quan ngoại giao, các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hà Nội; Xe của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đoàn thể, các tổ chức sự nghiệp ở trung ương); Phương tiện thương mại.</p><p>- Sở GTVT: đối với phương tiện phi thương mại của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc các đối tượng còn lại đóng trên địa bàn địa phương. Sở GTVT địa phương nơi có cửa khẩu biên giới giáp với Campuchia còn được cấp Giấy phép cho phương tiện phi thương mại của các tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn các tỉnh khác của Việt Nam đi qua cửa khẩu tại địa phương mình quản lý.</p><p>b) Giải quyết TTHC:</p><p> - Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, sửa đổi, Tổng cục Đường bộ VN hoặc Sở GTVT thông báo trực tiếp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp) hoặc bằng văn bản các nội dung cần bổ sung, sửa đổi đến tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép trong thời gian tối đa không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ;</p><p>- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Tổng cục Đường bộ VN hoặc Sở GTVT cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia; trường hợp từ chối không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.</p></td></tr></tbody></table>
Thành phần hồ sơ <p> - Đối với phương tiện thương mại:</p><p>+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia theo mẫu;</p><p>+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu: Giấy đăng ký phương tiện và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản nếu phương tiện không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải. Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có giấy đăng ký phương tiện và hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã;</p><p>+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;</p><p>+  Bản sao văn bản chấp thuận khai thác tuyến, văn bản thay thế phương tiện hoặc văn bản bổ sung phương tiện của cơ quan quản lý tuyến và hợp đồng đón trả khách tại bến xe khách ở Việt Nam và bến xe khách hoặc nơi đón trả khách ở Campuchia (đối với phương tiện kinh doanh tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia).</p><p>- Đối với phương tiện phi thương mại</p><p>+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia theo mẫu;</p><p>+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu: Giấy đăng ký phương tiện, trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân thì phải kèm theo hợp đồng của tổ chức, cá nhân với tổ chức cho thuê tài chính hoặc tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật;</p><p>+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;</p><p>+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền (trừ xe do người ngoại quốc tự lái).</p>
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 9
Hôm nay : 1.584
Hôm qua : 6.467
Tháng 06 : 123.909
Năm 2021 : 880.968