Danh sách Đề tài KH&CN cấp Bộ do Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì thực hiện

TT Tên Đề tài KH&CN Mã số Năm thực hiện Chủ nhiệm Đề tài Tình hình thực hiện 1 Nghiên cứu thiết kế mẫu loại dầm hỗn hợp thép - Bê tông cốt thép DT114060 2011 Ks. Bùi Hữu Hưởng  Đã hoàn thành 2 Đánh giá hiệu quả các dự án thí điểm công nghệ gia cố dầm cầu bê tông cốt thép bằng chất dẻo có cốt sợi DT124014 2012 ThS. Lê Khắc Ánh  Đã hoàn thành 3 Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ lắp ghép hiện đại trong xây dựng các loại cầu bê tông cốt thép dự ứng lực ở Việt Nam DT124015 2012 TS. Đặng Gia Nải  Đã hoàn thành 4 Nghiên cứu đề xuất giải pháp đồng bộ kiểm soát xe quá tải tham gia giao thông đường bộ DT124023 2012 Ths. Thiều Đức Long  Đã hoàn thành 5 Nghiên cứu đánh giá chất lượng sơn vạch đường và biển báo phản quan được sử dụng trên các tuyến giao …

Danh mục Tiêu chuẩn cơ sở

Danh mục Tiêu chuẩn cơ sở do Cục Đường bộ Việt Nam (Tổng cục ĐBVN) ban hành (cập nhật tháng 6/2022) *Chú thích: Nhấp vào tên TCCS để xem/tải về   1. TCCS 01:2008/VRA: Trạm thu phí đường bộ thu phí một dừng sử dụng ấn chỉ mã vạch 2.TCCS 02:2010/TCĐBVN: Tiêu chuẩn thi công cầu đường bộ - AASHTO LRFD 3. TCCS 03:2012/TCĐBVN: Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc ống thép dạng giếng 4. TCCS 04:2012/TCĐBVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ 5. TCCS 05:2012/TCĐBVN: Cầu và Cống - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu 6. TCCS 06:2013/TCĐBVN: Sửa chữa kết cấu áo đường bằng hỗn hợp đá dăm đen rải nóng – Thi công và nghiệm thu 7. TCCS 07:2013/TCĐBVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ 8. TCCS 08:2014/TCĐBVN: Hỗn hợp bê tông nhựa nguội - Yêu cầu thi …