Điều chỉnh cập nhật tải trọng, khổ giới hạn năm 2022

1. Khu vực các tỉnh miền Bắc 1.1. Khu Quản lý đường bộ I 1.2. Sở GTVT Lai Châu 1.3. Sở GTVT Điện Biên, Điện Biên năm 2015, Điện Biên năm 2019, Điện Biên năm 2021 1.4. Sở GTVT Sơn La 1.5. Sở GTVT Hòa Bình file 1, Hòa Bình file 2, đường tỉnh 1, đường tỉnh 2, đường tỉnh 3 1.6. Sở GTVT Lào Cai 1.7. Sở GTVT Yên Bái 1.8. Sở GTVT Phú Thọ 1.9. Sở GTVT Vĩnh Phúc 1.10. Sở GTVT Hà Giang file 1, File 2, File 3, File 4 1.11. Sở GTVT Tuyên Quang 1.12. Sở GTVT Cao Bằng 1.13. Sở GTVT Bắc Kạn 1.14. Sở GTVT Thái Nguyên 1.15. Sở GTVT Lạng Sơn file 1, file 2, file 3 1.16. Sở GTVT Bắc Giang 1.17. Sở GTVT Bắc Ninh file 1, file 2, file 3, file 4 1.18. Sở GTVT Quảng Ninh, Quảng Ninh 2022 1.19. Sở GTVT Hải Phòng 1.20. Sở GTVT Hải Dương 1.21. Sở GTVT Hưng Yên 1.22. Sở …

Điều chỉnh cập nhật tải trọng, khổ giới hạn năm 2021

Sở GTVT An Giang: File1, File 2, An Giang_Đường tỉnh_PL, An Giang_QL_PL Sở GTVT Bà Rịa - Vũng Tàu Sở GTVT Bắc Kạn, Phụ lục Sở GTVT Bắc Ninh, Bắc Ninh_Cầu ĐP.xlsx, Bắc Ninh_Đường ĐP, Bắc Ninh_PL1 Sở GTVT Bến Tre, Bến tre_đường ĐP, Bến tre_đường ĐP1, Bến tre_đường ĐP2, Bến tre_PL1, Bến tre_PL2 Sở GTVT Bình Định Sở GTVT Bình Dương Sở GTVT Bình Phước Sở GTVT Bình Thuận, Bình Thuận_PL BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình Sở GTVT Cao Bằng, Phụ lục Công ty CP BOT Đại Dương Công ty CPĐT BOT Hà Nội - Bắc Giang Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu Cục QLĐB I Cục QLĐB II Cục QLĐB III Cục QLĐB IV Sở GTVT Đà Nẵng Sở GTVT Đăk Lăk, Phụ Lục 1, Phụ lục 2 Sở GTVT Đăk Nông, Đắk Nông-PL Sở GTVT Điện Biên, Điện Biên đường địa phương, Phụ lục Sở GTVT Gia Lai Sở GTVT Hà Giang, Hà …

Điều chỉnh cập nhật tải trọng, khổ giới hạn năm 2019

Sở GTVT Bắc Kạn Sở GTVT Bắc Ninh Cục QLĐB I, Cục QLĐB I (năm 2020) Cục QLĐB II Phụ lục 1 Phụ lục 2 Cục QLĐB III Sở GTVT Đà Nẵng Sở GTVT Đăk Nông Sở GTVT Điện Biên Sở GTVT Gia Lai Sở GTVT Hà Nội Sở GTVT Hòa Bình Hòa Bình BOT Sở GTVT Kiên Giang Sở GTVT Lai Châu Sở GTVT Lào Cai Sở GTVT Nam Định Sở GTVT Ninh Thuận Sở GTVT Phú Thọ: File 1, File 2 Sở GTVT Phú Yên Sở GTVT Quảng Ngãi: File 1, File 2 Sở GTVT Tây Ninh Sở GTVT Thái Bình, Thái Bình BOT, Thái Bình BOT 2, Thái Bình BOT 3, Thái Bình BOT 4 Sở GTVT Thừa Thiên Huế VEC   …

Công bố khổ giới hạn (2015)

Công bố khổ giới hạn trên các đoạn tuyến đường quốc lộ 1. Quyết định công bố khổ giới hạn các đoạn tuyến đường quốc lộ Phụ lục 1: Bảng cấp đường và các vị trí hạn chế về khổ giới hạn so với cấp đường của các tuyến quốc lộ Phụ lục 2: Hướng dẫn và thông tin chung về hệ thống quốc lộ   …

Công bố tải trọng (2015)

1. Khu vực các tỉnh miền Bắc 1.1. Cục Quản lý đường bộ I 1.2. Sở GTVT Lai Châu 1.3. Sở GTVT Điện Biên 1.4. Sở GTVT Sơn La 1.5. Sở GTVT Hòa Bình 1.6. Sở GTVT Lào Cai 1.7. Sở GTVT Yên Bái 1.8. Sở GTVT Phú Thọ 1.9. Sở GTVT Vĩnh Phúc 1.10. Sở GTVT Hà Giang 1.11. Sở GTVT Tuyên Quang 1.12. Sở GTVT Cao Bằng 1.13. Sở GTVT Bắc Kạn 1.14. Sở GTVT Thái Nguyên 1.15. Sở GTVT Lạng Sơn 1.16. Sở GTVT Bắc Giang 1.17. Sở GTVT Bắc Ninh 1.18. Sở GTVT Quảng Ninh 1.19. Sở GTVT Hải Phòng 1.20. Sở GTVT Hải Dương 1.21. Sở GTVT Hưng Yên 1.22. Sở GTVT Thái Bình 1.23. Sở GTVT Hà Nam 1.24. Sở GTVT Nam Định 1.25. Sở GTVT Ninh Bình 2. Khu vực các tỉnh bắc miền Trung 2.1. Cục Quản lý đường bộ II 2.2. Sở GTVT Thanh Hóa 2.3. Sở GTVT Nghệ An 2.4. Sở GTVT …