Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thu phí tự động không dừng trên toàn quốc

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thu phí tự động không dừng trên toàn quốc

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thu phí tự động không dừng trên toàn quốc’ là chỉ đạo của Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện tại Hội nghị  giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2022 sáng nay (26/4). Theo bà Nguyễn Hải Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục được giao 12 nhiệm vụ thông qua việc rà soát các Thông báo kết luận của lãnh đạo Bộ; đã hoàn thành 100% nhiệm vụ; giải quyết 62 kiến nghị của cử tri và ĐBQH theo đúng thời gian quy định.   Về công tác xây dựng văn bản QPPL, đề án: Xây dựng, trình Bộ dự thảo 02 Nghị định, 03 Thông tư. Tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Thực hiện việc rà soát các Luật, Bộ luật chuyên ngành và các văn bản QPPL khác liên quan đến chủ trương phân …

‘Không nước nào tách Luật giao thông đường bộ thành 2 luật’

‘Không nước nào tách Luật giao thông đường bộ thành 2 luật’

​ TS Vũ Anh Tuấn - Trung tâm nghiên cứu giao thông vận tải Việt Đức, Trường đại học Việt Đức - chia sẻ như vậy tại hội thảo lấy ý kiến dự thảo Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) do Tổng cục Đường bộ tổ chức ngày 14-2. Việc tách Luật giao thông đường bộ sẽ khiến người dân thực hiện một quy định liên quan phải tham khảo hai luật, gây phiền toái, theo ông Nguyễn Văn Thanh (nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam). Tại hội thảo lấy ý kiến về Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) sáng 14/2, ông Nguyễn Văn Thanh nói vận tải đường bộ gồm 4 thành tố cơ bản là người điều khiển phương tiện; phương tiện; kết cấu hạ tầng giao thông; quy tắc tham gia giao thông. Bốn thành tố này có mối quan hệ thống nhất, đòi hỏi Nhà nước xây dựng hệ thống pháp lý quản lý chặt chẽ tương ứng. "Luật Giao thông đường …

“Kiên quyết xóa hết ổ gà trên các tuyến quốc lộ”

“Kiên quyết xóa hết ổ gà trên các tuyến quốc lộ”

Kiên quyết xóa hết ổ gà trên các tuyến quốc lộ” là chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2021.   Tại Hội nghị, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức Hành chính Nguyễn Hải Vinh cho biết: Tháng 10, Tổng cục ĐBVN được Bộ GTVT giao 07 nhiệm vụ thông qua việc rà soát các Thông báo kết luận của lãnh đạo Bộ; đã hoàn thành 07 nhiệm vụ, đạt 100%; không có nhiệm vụ nào quá hạn. Ngoài các nội dung thực hiện báo cáo Bộ GTVT (định kỳ theo tháng), Tổng cục chủ động triển khai các nhiệm vụ khác bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu. Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo các văn bản QPPL đã trình theo yêu cầu của Bộ GTVT, Văn phòng Chính phủ. Phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ GTVT và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các Bộ, Ngành, Ủy …