Công đoàn GTVT VN triển khai nhiều hoạt động nhân Tháng Công nhân

Công đoàn GTVT VN triển khai nhiều hoạt động nhân Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022.

 

Công đoàn GTVT VN vừa yêu cầu các đơn vị tổ chức chương trình, hoạt động trong Tháng Công nhân – tháng 5/2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”; Cùng đó là các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

“Các đơn vị tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện lao động sản xuất của địa phương, của đơn vị, doanh nghiệp và tình hình dịch bệnh Covid-19.

Huy động các nguồn lực xã hội, của người sử dụng lao động để chăm lo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ và đảm bảo an toàn phòng chống dịch, an toàn vệ sinh lao động trong quá trình sản xuất.”, Công đoàn GTVT VN yêu cầu.

Cụ thể, đối với các hoạt động nhân Tháng Công nhân, tập trung tuyên truyền trong toàn hệ thống công đoàn về ý nghĩa Tháng Công nhân, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân… Thăm hỏi, tặng quà, trao “Mái ấm công đoàn” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức các hội thi tay nghề, hội thi thợ giỏi, các hoạt động tôn vinh, biểu dương công nhân lao động tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Cùng đó triển khai các hoạt động “Cảm ơn người lao động”, diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp – Doanh nghiệp vì công nhân”; Tổ chức đối thoại giữa người lao động với người đứng đầu đơn vị…

Đối với các hoạt động bảo đảm ATVSLĐ, các đơn vị đổi mới, tăng cường các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các cấp công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động như: Phát hành các ấn phẩm in về đảm bảo ATVSLĐ, thông qua các trang thông tin điện tử, fanpage, facebook của công đoàn các cấp…

Phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ, phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, phong trào tự cải thiện điều kiện làm việc. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, cụ thể hóa thành các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy sự tham gia của người sử dụng lao động và người lao động trong đảm bảo ATVSLĐ.

Công đoàn GTVT VN cũng yêu cầu các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tăng cường kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình ATVSLĐ theo quy định. Tăng cường giám sát doanh nghiệp trong việc đánh giá nguy cơ rủi ro mất ATVSLĐ cũng như tăng cường giám sát phương án phòng chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Tổ chức hội thi về ATVSLĐ, an toàn vệ sinh viên giỏi bằng nhiều hình thức như thi viết, thi tìm hiểu trực tiếp hoặc qua mạng; Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt trong công tác bảo đảm ATVSLĐ.