Danh sách các nước là các bên tham gia Công ước về Biển báo - Tín hiệu đường bộ năm 1968

1.   Cộng hoà An-ba-ni

      Republic of Albania

2.   Cộng hoà Áo

      Republic of Austria

3.   Cộng hoà A-déc-bai-gian

      Republic of Azerbaijan

4.   Vương quốc Ba-ranh

      Kingdom of Bahrain

5.   Cộng hoà Bê-la-rút

      Republic of Belarus

6.   Vương quốc Bỉ

      Kingdom of Belgium

7.   Cộng hoà Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na

      Bosnia and Herzegovina

8.   Cộng hoà Bun-ga-ri

      Republic of Bulgaria

9.   Cộng hòa Trung Phi

      Central African Republic

10. Cộng hoà Chi-lê

      Republic of Chile

11. Cộng hoà Cốt-đi-voa

      Republic of Côte d'Ivoire

12. Cộng hoà Crô-a-ti-a

      Republic of Croatia

13. Cộng hoà Cu-ba

      Republic of Cuba

14. Cộng hoà Séc

      Czech Republic

15. Cộng hoà Dân chủ Công-gô

      Democratic Republic of Congo

16. Vương quốc Đan Mạch

      Kingdom of Denmark

17. Cộng hoà E-xtô-ni-a

      Republic of Estonia

18. Cộng hoà Phần Lan

      Republic of Finland

19. Cộng hoà Pháp

      Republic of France

20. Gru-di-a

      Georgia

21. Cộng hoà Liên bang Đức

      Federal Republic of Germany

22. Cộng hoà Hy Lạp

      Hellenic Republic

23. Cộng hoà Hợp tác Guy-a-na

      Co-operative Republic of Guyana

24. Hung-ga-ri

      Hungary

25. Cộng hoà Ấn Độ     

      Republic of India

26. Cộng hoà Hồi giáo I-ran

      Islamic Republic of Iran

27. Cộng hoà I-rắc

      Republic of Iraq

28. Cộng hoà I-ta-li-a

      Republic of Italy

29. Cộng hoà Ca-dắc-xtan

      Republic of Kazakhstan

30. Nhà nước Cô-oét

      State of Kuwait

31. Cộng hoà Cư-rơ-gư-dơ-xtan

      Republic of Kyrgyzstan

32. Cộng hoà Lát-vi-a

      Republic of Latvia

33. Cộng hòa Li-bê-ri-a

      Republic of Liberia

34. Cộng hoà Lít-va

      Republic of Lithuania

35. Đại Công quốc Lúc-xăm-bua

      Grand Duchy of Luxembourg

36. Mông Cổ

      Mongolia

37. Mông-tê-nê-grô

      Montenegro

38. Vương quốc Ma-rốc

      Kingdom of Morocco

39. Vương quốc Hà Lan

      Kingdom of the Netherlands

40. Cộng hoà Liên bang Ni-giê-ri-a

      Federal Republic of Nigeria

41. Vương quốc Na Uy

      Kingdom of Norway

42. Cộng hoà Hồi giáo Pa-ki-xtan

      Islamic Republic of Pakistan

43. Cộng hoà Phi-líp-pin

      Republic of the Philippines

44. Cộng hoà Ba Lan

      Republic of Poland

45. Cộng hoà Bồ Đào Nha

      Republic of Portugal

46. Cộng hoà Môn-đô-va

      Republic of Moldova

47. Ru-ma-ni

      Romania

48. Liên bang Nga

      Russian Federation

49. Cộng hoà San Ma-ri-nô

      Republic of San Marino

50. Cộng hoà Xê-nê-gan

      Republic of Senegal

51. Cộng hòa Xéc-bi-a

      Republic of Serbia

52. Cộng hoà Xây-sen

      Republic of Seychelles

53. Cộng hoà Xlô-va-ki-a

      Slovak Republic

54. Cộng hoà Xlô-ven-ni-a

      Republic of Slovenia

55. Thụy Điển

      Sweden

56. Liên bang Thụy Sỹ

      Confederation of Switzerland

57. Cộng hoà Tát-gi-ki-xtan

      Republic of Tajikistan

58. Cộng hoà Ma-xê-đô-ni-a

      Republic of Macedonia

59. Cộng hoà Tuy-ni-di

      Republic of Tunisia

60. Tuốc-mê-ni-xtan

      Turkmenistan

61. U-crai-na

      Ukraine

62. Các tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

      United Arab Emirates

63. Cộng hoà U-dơ-bê-ki-xtan

      Republic of Uzbekistan

64. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

      Socialist Republic of Viet Nam

Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 115
Hôm qua : 1.330
Tháng 02 : 28.676
Năm 2020 : 59.560