Tổng cục ĐBVN: Công bố điều chỉnh, bổ sung tải trọng, khổ giới hạn cầu, đường bộ trên một số tuyến quốc lộ đợt 2 năm 2021

Tổng cục ĐBVN vừa công bố điều chỉnh, bổ sung đợt 1 năm 2021 đối với tải trọng, khổ giới hạn cầu, đường bộ trên một số tuyến quốc lộ.

Theo đó, thực hiện quy định về công bố tải trọng, khổ giới hạn của cầu, đường bộ theo quy định tại Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố và đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau đây:

1. Công bố điều chỉnh, bổ sung tải trọng, khổ giới hạn cầu, đường bộ trên một số tuyến quốc lộ (đợt 2 năm 2021) theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị tại Phụ lục số Đ2.1–2021 và Phụ lục số Đ2.2–2021 kèm theo văn bản này.

Riêng tải trọng của đường bộ, thực hiện theo Tiêu chuẩn TCVN 4054:2005 – “Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế”, Tiêu chuẩn ngành TCN 211 - 06 - “Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế”, Quyết định số 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan, trong đó tải trọng trục tiêu chuẩn để tính toán kết cấu áo đường thông thường là 100 kN. Trường hợp các tuyến, đoạn tuyến đường bộ khác ngoài danh mục được công bố về tải trọng và khổ giới hạn của đường bộ tại địa chỉ nêu trên, chủ phương tiện, người thuê vận tải, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe, khổ giới hạn cho phép của đường bộ, tốc độ, khoảng cách giữa các phương tiện và các quy định hiện hành khác có liên quan khi lưu hành trên đường bộ.

Các thông tin công bố về điều chỉnh, bổ sung tải trọng, khổ giới hạn cầu, đường bộ tại Mục 1 văn bản này sẽ thay thế thông tin đã công bố của cầu, đường bộ tương ứng tại các phụ lục nêu tại Mục 1.

2. Hình thức công bố: Trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục ĐBVN tại địa chỉ https://drvn.gov.vn/csdl-noi-bo/quan-ly-bao-tri/cong-bo-tai-trong-kho-gioi-han?site=20830.

3. Trung tâm Truyền thông và Thông tin đường bộ chịu trách nhiệm đăng tải và duy trì thông tin về tải trọng, khổ giới hạn cầu, đường bộ đã công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục ĐBVN tại địa chỉ nêu trên (gồm các thông tin điều chỉnh, bổ sung tại Mục 1 văn bản này và các thông tin đã công bố trước đây).

Căn cứ nội dung trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo để các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải và đơn vị liên quan được biết và triển khai thực hiện./.

Xem công bố điều chỉnh, bổ sung tải trọng, khổ giới hạn cầu, đường bộ trên một số tuyến quốc lộ (Đợt 2 năm 2021) tại đây.

PHỤ LỤC SỐ Đ2.1-2021: DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CẦU, ĐƯỜNG BỘ

 

STT

Tên cơ quan, đơn vị có quốc lộ được công bố

Ghi chú

1

Cục QLĐB II

 

2

Cục QLĐB IV

 

3

Sở GTVT Sơn La

 

4

Sở GTVT Lai Châu

 

5

Sở GTVT Hà Giang

 

6

Sở GTVT Cao Bằng

 

7

Sở GTVT Tuyên Quang

 

8

Sở GTVT Lạng Sơn

 

9

Sở GTVT Bắc Kạn

 

10

Sở GTVT Thái Nguyên

 

11

Sở GTVT Quảng Ninh (2020)

 

12

Sở GTVT Hải Phòng

 

13

Sở GTVT Bắc Ninh

 

14

Sở GTVT Hải Dương

 

15

Sở GTVT Hà Nam

 

16

Sở GTVT Thanh Hóa

 

17

Sở GTVT Quảng Bình

 

18

Sở GTVT Quảng Trị

 

19

Sở GTVT Đà Nẵng

 

20

Sở GTVT Quảng Ngãi

 

21

Sở GTVT Phú Yên

 

22

Sở GTVT Khánh Hòa

 

23

Sở GTVT Gia Lai

 

24

Sở GTVT Kon Tum

 

25

Sở GTVT Đắk Nông

 

26

Sở GTVT Lâm Đồng

 

27

Sở GTVT Bình Thuận

 

28

Sở GTVT Hậu Giang

 

29

Sở GTVT Bến Tre

 

30

Sở GTVT Kiên Giang

 

 

 

[1] Đối với các trường hợp khác, các Cục QLĐB, Sở GTVT kiểm tra, báo cáo để Tổng cục ĐBVN công bố bổ sung

Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 13
Hôm nay : 1.582
Hôm qua : 6.467
Tháng 06 : 123.907
Năm 2021 : 880.966