Phổ biến sản phẩm, tài liệu dự án hỗ trợ kỹ thuật về nâng cao năng lực quản lý và bảo trì đường cao tốc do KOICA tài trợ

Dự án hỗ trợ kỹ thuật Nâng cao năng lực quản lý và khai thác đường bộ cao tốc Việt Nam do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) viện trợ không hoàn lại cho Bộ GTVT (Tổng cục ĐBVN được giao làm chủ dự án) với mục tiêu tổng thể nhằm góp phần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản lý khai thác và bảo trì (O&M) mạng đường bộ cao tốc và nâng cao năng lực cho các tổ chức và các đơn vị liên quan của Bộ GTVT về O&M đường bộ cao tốc, mục tiêu cụ thể nhằm:

   - Góp phần hoàn thiện thể chế quản lý, đầu tư, khai thác và bảo trì mạng lưới đường bộ cao tốc;

   - Nâng cao năng lực O&M mạng lưới đường bộ cao tốc cho các tổ chức thuộc Bộ GTVT và các bên liên quan qua hoạt động đào tạo nhân lực phụ trách O&M đường bộ cao tốc;

   - Góp phần đào tạo đội ngũ công nhân có tay nghề O&M đường bộ cao tốc thông qua việc xây dựng giáo trình giảng dậy cho các trường dậy nghề thuộc Tổng cục ĐBVN;

   - Cải thiện hệ thống O&M đường bộ cao tốc thông qua việc cung cấp trang thiết bị O&M.

Sau 2 năm thực hiện, đến nay Dự án đã hoàn thành tất cả các nội dung theo mục tiêu đề ra. Tư vấn thực hiện Dự án là Tổng công ty Đường cao tốc Hàn Quốc (KEC) đã bàn giao sản phẩm cho Tổng cục ĐBVN theo cam kết tại Biên bản thảo luận đã ký. Tổng cục ĐBVN phổ biến các tài liệu này tới các cơ quan, đơn vị như sau:

 

Các sản phẩm, tài liệu dự án hỗ trợ kỹ thuật về nâng cao năng lực quản lý và bảo trì đường cao tốc do KOICA tài trợ

 

1. Báo cáo tư vấn thể chế liên quan đến quản lý bảo trì đường bộ cao tốc Việt Nam

2. Sổ tay hướng dẫn lĩnh vực quản lý bảo trì

   2.1 Hệ thống quản lý giao thông

   2.2. Quản lý sự cố khẩn cấp

   2.3. Quản lý an toàn giao thông tại công trường thi công

   2.4. Điều hành trung tâm giao thông

3. Tài liệu đào tạo nâng cao năng lực về O&M đường cao tốc

   3.1 Đào tạo cho các cán bộ ngành GTVT tại Hà Nội

   - Quyển 1

   - Quyển 2

   3.2 Đào tạo cho các cán bộ ngành GTVT tại TP.Hồ Chí Minh

   - Quyển 1

   - Quyển 2

   3.4 Đào tạo tại trường TCN GTVT Miền Bắc

   - Quyển 1

   - Quyển 2

   - Quyển 3

   - Quyển 4

 

(Ghi chú: Click vào dòng in nghiêng để tải file)

 

 

Nguồn: Vụ KHCN,MT&HTQT
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 121
Hôm qua : 1.330
Tháng 02 : 28.682
Năm 2020 : 59.566