Triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa có văn bản đề nghị các đơn vị thuộc Tổng cục ĐBVN và các Sở Giao thông vận tải nhận ủy quyền quản lý Quốc lộ nghiên cứu để thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn chi thường xuyên.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn chi thường xuyên. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2019. Do vậy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, thực hiện các quy định của Nghị định.

Tổng cục ĐBVN lưu ý một số nội dung trong quá trình thực hiện về phạm vi áp dụng, đối tượng áp dụng; về các dịch vụ sự nghiệp công trong quản lý hành chính, thông tin báo chí và quản lý, bảo trì đường bộ; về phê duyệt dự toán kinh phí khi đủ điều kiện giao nhiệm vụ; điều kiện đặt hàng cung cấp DVSN công sử dụng kinh phí từ NSNN và các quy định khác của Nghị định.

Nội dung văn bản cũng nêu rõ, theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 thì các trường hợp quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, dịch vụ vận hành khai thác bến phà đường bộ chỉ được đặt hàng trong trường hợp đặt hàng cho Đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Đối với công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và các công việc khác quy định tại Biểu 02- Phục lục 1 của Nghị định nếu không đáp ứng được Khoản 2 Điều 12 thì phải tổ chức đấu thầu.  Do đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các Cục QLĐB, các Sở GTVT rà soát để trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu quản lý bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ trong trường hợp không đáp ứng các quy định đặt hàng tại Điều 12 Nghị định, kể cả các tuyến đường mới tiếp nhận.

Tác giả: VM
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 63
Hôm qua : 1.651
Tháng 09 : 66.251
Năm 2020 : 373.405