Danh sách các nước tham gia Công ước về giao thông đường bộ năm 1968 (theo công bố của Liên hợp quốc)

Danh sách các nước tham gia Công ước về giao thông đường bộ năm 1968 theo thông báo chính thức của Liên hợp quốc (cập nhật đến ngày 07/8/2017).

 

1.   Cộng hoà An-ba-ni

      Republic of Albania

2.   Cộng hoà Ác-mê-ni-a

      Republic of Armenia

3.   Cộng hoà Áo

      Republic of Austria

4.   Cộng hoà A-déc-bai-gian

      Republic of Azerbaijan

5.   Thịnh vượng chung Ba-ha-mát

      Commonwealth of the Bahamas

6.   Vương quốc Ba-ranh

      Kingdom of Bahrain

7.   Cộng hoà Bê-la-rút

      Republic of Belarus

8.   Vương quốc Bỉ

      Kingdom of Belgium

9.   Cộng hoà Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na

      Bosnia and Herzegovina

10. Cộng hoà Liên bang Bra-xin

      Federative Republic of Brazil

11. Cộng hoà Bun-ga-ri

      Republic of Bulgaria

12. Cộng hòa Trung Phi

      Central African Republic

13. Cộng hoà Cốt-đi-voa

      Republic of Côte d'Ivoire

14. Cộng hoà Crô-a-ti-a

      Republic of Croatia

15. Cộng hoà Cu-ba

      Republic of Cuba

16. Cộng hoà Séc

      Czech Republic

17. Cộng hoà Dân chủ Công-gô

      Democratic Republic of Congo

18. Vương quốc Đan Mạch

      Kingdom of Denmark

19. Cộng hoà E-xtô-ni-a

      Republic of Estonia

20. Cộng hoà Phần Lan

      Republic of Finland

21. Cộng hoà Pháp

      Republic of France

22. Gru-di-a

      Georgia

23. Cộng hoà Liên bang Đức

      Federal Republic of Germany

24. Cộng hoà Hy Lạp

      Hellenic Republic

25. Cộng hoà Hợp tác Guy-a-na

      Co-operative Republic of Guyana

26. Hung-ga-ri

      Hungary

27. Cộng hoà Hồi giáo I-ran

      Islamic Republic of Iran

28. Nhà nước I-xra-en

      State of Israel

29. Cộng hoà I-ta-li-a

      Republic of Italy

30. Cộng hoà Ca-dắc-xtan

      Republic of Kazakhstan

31. Cộng hoà Kê-ni-a

      Republic of Kenya

32. Nhà nước Cô-oét

      State of Kuwait

33. Cộng hoà Cư-rơ-gư-dơ-xtan

      Republic of Kyrgyzstan

34. Cộng hoà Lát-vi-a

      Republic of Latvia

35. Cộng hòa Li-bê-ri-a

      Republic of Liberia

36. Cộng hoà Lít-va

      Republic of Lithuania

37. Đại Công quốc Lúc-xăm-bua

      Grand Duchy of Luxembourg

38. Công quốc Mô-na-cô

      Duchy of Monaco

39. Mông Cổ

      Mongolia

40. Mông-tê-nê-grô

      Montenegro

41. Vương quốc Ma-rốc

      Kingdom of Morocco

42. Vương quốc Hà Lan

      Kingdom of the Netherlands

43. Cộng hoà Ni-giê

      Republic of Niger

44. Vương quốc Na Uy

      Kingdom of Norway

45. Cộng hoà Hồi giáo Pa-ki-xtan

      Islamic Republic of Pakistan

46. Cộng hoà Pê-ru

      Republic of Peru

47. Cộng hoà Phi-líp-pin

      Republic of the Philippines

48. Cộng hoà Ba Lan

      Republic of Poland

49. Cộng hoà Bồ Đào Nha

      Republic of Portugal

50. Nhà nước Ca-ta

      State of Qatar

51. Cộng hoà Môn-đô-va

      Republic of Moldova

52. Ru-ma-ni

      Romania

53. Liên bang Nga

      Russian Federation

54. Cộng hoà San Ma-ri-nô

      Republic of San Marino

55. Cộng hoà Xê-nê-gan

      Republic of Senegal

56. Cộng hòa Xéc-bi-a

      Republic of Serbia

57. Cộng hoà Xây-sen

      Republic of Seychelles

58. Cộng hoà Xlô-va-ki-a

      Slovak Republic

59. Cộng hoà Xlô-ven-ni-a

      Republic of Slovenia

60. Cộng hoà Nam Phi

      Republic of South Africa

61. Thụy Điển

      Sweden

62. Liên bang Thụy Sỹ

      Confederation of Switzerland

63. Cộng hoà Tát-gi-ki-xtan

      Republic of Tajikistan

64. Cộng hoà Ma-xê-đô-ni-a

      Republic of Macedonia

65. Cộng hoà Tuy-ni-di

      Republic of Tunisia

66. Cộng hoà Thổ Nhĩ Kỳ

      Republic of Turkey

67. Tuốc-mê-ni-xtan

      Turkmenistan

68. U-crai-na

      Ukraine

69. Các tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất

      United Arab Emirates

70. Cộng hoà U-ru-goay

      Republic of Uruguay

71. Cộng hoà U-dơ-bê-ki-xtan

      Republic of Uzbekistan

72. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

      Socialist Republic of Viet Nam

73. Cộng hoà Dim-ba-bu-ê

      Republic of Zimbabwe      

 

Nguồn: drvn.gov.vn
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 414
Hôm qua : 793
Tháng 04 : 6.252
Năm 2020 : 98.636