Công bố thông tin hồ sơ Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025.

Tổng cục ĐBVN vừa công bố thông tin hồ sơ Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025.

Ảnh minh họa.

Tổng cục ĐBVN được Bộ GTVT giao là cơ quan lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch). Tổng cục ĐBVN đã giao Ban QLDA3 nhiệm vụ quản lý điều hành lập Quy hoạch, hiện Tổng cục ĐVVN đã có Tờ trình số 50/TTr-TCĐBVN ngày 10/5/2021 trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch.

Để thực hiện việc công bố công khai thông tin theo quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, Tổng cục ĐBVN đăng tải các nội dung liên quan đến Quy hoạch trên trang thông tin điện tử của Tổng cục ĐBVN với các tài liệu như sau:

1. Tờ trình số 50/TTr-TCĐBVN ngày 10/5/2021 của Tổng cục ĐBVN. Xem tại đây: 
2. Báo cáo tổng hợp tiếp thu ý kiến, giải trình góp ý của các Bộ, ngành, địa phương. Xem tại đây: 
3. Nội dung chính của Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xem tại đây:

Tác giả: P.V
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 358
Hôm qua : 4.806
Tháng 10 : 114.918
Năm 2021 : 1.688.570