Cục ĐBVN đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2023 và dự kiến trọng tâm công tác tháng 6/2023

Ngày 29/5/2023, tại trụ sở Cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì Hội nghị giao ban tổng kết tình hình thực hiện công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, Đảng ủy Cục và cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc Cục.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban tháng 5/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam

Tình hình xử lý văn bản đến; kết quả thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục; công tác tiếp nhận, xử lý thông tin qua hệ thống đường dây nóng tháng 5/2023

Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 27/5/2023, Cục đã tiếp nhận 2.006 văn bản đến trên phần mềm văn bản; trong đó, gồm 413 văn bản đến phải giải quyết và 1.593 văn bản đến để biết, tổng hợp, theo dõi.

Lũy kế từ 01/1/2023-20/5/2023, Cục đã ban hành 94 Thông báo kết luận và văn bản chỉ đạo (gồm 42 Thông báo kết luận và văn bản chỉ đạo của Cục trưởng và 52 Thông báo kết luận của các Phó Cục trưởng) với tổng số 356 nhiệm vụ công việc giao các đơn vị thực hiện. Đến nay, đã hoàn thành 250/356 nhiệm vụ; còn 102/356 nhiệm vụ đang thực hiện.

Trong tháng 5/2023, đường dây nóng của Cục đã tiếp nhận 1.331 cuộc gọi đến, gồm: 81 cuộc gọi đến Nhánh 1 (Công tác ATGT, phòng chống thiên tai, KSTTX); 248 cuộc gọi đến Nhánh 2 (Công tác Vận tải, PTNL); 09 cuộc gọi đến Nhánh 3 (Công tác QLBT khu vực Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng); 05 cuộc gọi đến Nhánh 4 (Công tác QLBT khu vực Bắc Trung Bộ); 17 cuộc gọi đến Nhánh 5 (Công tác QLBT khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên); 20 cuộc gọi đến Nhánh 6 (Công tác QLBT khu vực Nam Bộ); 951 cuộc gọi đến Nhánh 7 (Công tác cấp, đổi giấy phép lái xe). Các cuộc gọi đến đường dây nóng, đã được Bộ phận tiếp nhận và giải đáp kịp thời theo quy định.

Công tác xây dựng văn bản QPPL, quy hoạch, đề án

Tham mưu ban hành Thông tư 06/2023/TT-BGTVT ngày 1/5/2023 sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ; Nghị định số 25/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

Hoàn thành xây dựng, trình 01 Dự thảo Nghị định; 01 Đề cương thay thế Thông tư; 02 Dự thảo Thông tư; 03 Đề án.

Công tác quản lý vận tải, phương tiện, người lái

Tiếp nhận và giải quyết 1.472 hồ sơ; trong đó: 1.081 hồ sơ thực hiện dịch vụ công toàn trình (mức độ 4) và 391 hồ sơ giải quyết tại bộ phận một cửa (trong đó có 291 hồ sơ thực hiện trên Hệ thống thông tin giấy phép lái xe).

Tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 09/5/2023 của Bộ GTVT về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng, chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ vào ngày 15/5/2023.

Tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn các Sở GTVT kiểm tra, rà soát khắc phục các kiến nghị của Đoàn thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; đẩy mạnh triển khai dịch vụ công toàn trình (mức độ 4) đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông

Tính đến 25/5 kinh phí đã giải ngân là 3.132 tỷ đồng, đạt 26%. Trong đó Khối lượng công tác QL BDTX đạt 40% khối lượng công việc cả năm 2023.

Tổng hợp, xử lý các ý kiến của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông, công an các tỉnh, thành phố và thông tin báo chí, trả lời các đề nghị của cử tri và đại biểu Quốc hội vê xử lý các vị trí mất ATGT…

Ban hành Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông 2023 của Cục Đường bộ Việt Nam”.

Tổng rà soát các kiến nghị của Cục CSGT (C08) và Công an các địa phương về điểm đen, điểm tồn tại hạn chế về ATGT, tổ chức giao thông trên cao tốc, quốc lộ; phân loại được 41 điểm đen, trong đó đã và đang xử lý 18 vị trí còn 23 vị trí chưa được xử lý; 70 vị trí tồn tại mất ATGT hoặc tổ chức giao thông bất hợp lý, trong đó đã và đang xử lý 38 vị trí còn 32 vị trí chưa được xử lý. Từ đó xây dựng nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực để khắc phục trong thời gian tới.

Hoàn thành việc tiếp nhận bàn giao và duy trì hoạt động của bộ cân KTTTX tự động tại Km78/QL.5 TP. Hải Phòng, đưa vào hoạt động bộ cân chiều Hải Phòng – Hà Nội từ 01/6/2023.

Công tác xây dựng cơ bản

Kết quả giải ngân đến hết tháng 5/2023 là 675/2.219 tỷ đồng, đạt 30,4%; dự kiến giải ngân đến hết tháng 6/2023 là 912/ 2.219 tỷ đồng, đạt 41,4%.

Tiến độ giải ngân hết tháng 5/2023 của các Ban QLDA so với yêu cầu của Cục trưởng: Ban QLDA 3 giải ngân đạt 36,2% (>32% đạt yêu cầu); Ban QLDA 4 giải ngân đạt 29,2% (<32% chưa đạt yêu cầu); Ban QLDA 5 giải ngân đạt 9,1% (<32% chưa đạt yêu cầu); Ban QLDA 8 giải ngân đạt 57,2% (>32% đạt yêu cầu).

Công tác quản lý dự án BOT giai đoạn kinh doanh, khai thác

Ông Đinh Cao Thắng, Trưởng phòng Tài chính báo cáo về công tác quản lý, theo dõi các dự án BOT

Trả lời kiến nghị của chủ phương tiện về phân loại phương tiện để xác định mức thu dịch vụ sử dụng đường bộ; kiến nghị về miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với xe ưu tiên khi đi qua các Trạm thu phí.

Thỏa thuận dự toán chi phí quản lý thu phí các dự án BOT: Bắc Hải Vân, Tasco Quảng Bình, Cần Thơ-Phụng Hiệp, Nghi Sơn-Cầu Giát…

Quyết toán chi phí vận hành, khai thác giai đoạn 2014-2016 các tuyến cao tốc do VEC quản lý.

Công tác khoa học công nghệ

Xây dựng và trình Bộ GTVT: 02 Dự thảo TCVN; – Phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam triển khai thí điểm thu phí điện tử không dừng tại các Cảng hàng không.

Tổ chức hội thảo “Công tác sửa chữa, gia cường kết cấu công trình cầu”.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2023

Ghi nhận các kết quả mà cán bộ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị toàn Cục đã đạt được, Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường lưu ý, nhấn mạnh một số công tác cần triển khai thực hiện và thực hiện tốt hơn nữa trong tháng 6/2023.

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo công tác cần thực hiện trong tháng 6/2023

  • Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lưu ý tiến độ triển khai;
  • Xây dựng cơ bản cần tăng tốc tốc độ giải ngân, mỗi tháng phấn đấu giải ngân thêm 10%.
  • Với các điểm mất an toàn giao thông dự toán sửa chữa dưới 500 triệu đồng, giao Giám đốc các Khu Quản lý đường bộ, Giám đốc các Sở GTVT xử lý ngay bằng nguồn vốn sửa chữa thường xuyên.
  • Công tác kiểm soát tải trọng xe cần thực hiện ngay từ đầu nguồn hàng và tăng cường xử phạt theo hình thức phạt nguội.
  • Đẩy mạnh hoạt động đường dây nóng, lưu ý trả lời, hướng dẫn những vấn đề người dân quan tâm; các cuộc gọi nhỡ cần theo dõi và gọi lại ngay.
  • Thông báo kết luận của lãnh đạo các cấp cần theo dõi sát sao và thực hiện triệt để.

Trên cơ sở kế hoạch công tác tháng 6/2023, mỗi cơ quan, đơn vị của Cục Đường bộ Việt Nam xây dựng chương trình làm việc cụ thể để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính