Cục Đường bộ Việt Nam nhận khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Ngày 03/3/2023, tại trụ sở Cục Đường bộ Việt Nam, Cục An ninh kinh tế – Bộ Công an đã trao tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục An ninh kinh tế cho tập thể Cục Đường bộ Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường và Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Trung tướng Nguyễn Đình Thuận chủ trì buổi lễ.

Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế trao Giấy khen và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam

Tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Hồng Cẩm, Trưởng Phòng Tham mưu, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an cho biết, để ghi nhận những đóng góp to lớn của cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Bộ Công an đã ký quyết định tặng Giấy khen cho tập thể Cục Đường bộ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Năm 2022 là năm có sự thay đổi về tổ chức của ngành Đường bộ, thực hiện Nghị định 56/2022/NĐ-CP ngày 24/08/2022 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT, từ ngày 01/10/2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam được tổ chức lại thành Cục Đảng bộ Việt Nam, trên cơ sở kế thừa nguyên trạng nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong quản lý chuyên ngành đi một bộ trên phạm vi cả nước.

Để tiếp tục phát huy tinh thần truyền thống, giữ vững tinh hình an ninh, chính trị và trật tư, an toàn xã hội trên các lĩnh vực, Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, trong thời gian qua, Cục Đường bộ Việt Nam đã tập trung chỉ đạo tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo an ninh Tổ quốc, phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân, của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đồng thời bảo vệ an toàn kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường, Cục trưởng Nguyễn Đình Thuận chụp ảnh cùng lãnh đạo, cán bộ của Cục Đường bộ Việt Nam và Cục An ninh kinh tế

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Cục An ninh kinh tế, Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế chúc mừng lãnh đạo, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục Đường bộ Việt Nam đã được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Thành tích này thể hiện sự hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng an ninh kinh tế trong công tác,qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao phó.

Trung tướng Nguyễn Đình Thuận nhấn mạnh: “Những kết quả nổi bật của công tác đảm bảo an ninh kinh tế, có sự đóng góp rất lớn của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các cơ quan, doanh nghiệp nói chung, tại Cục Đường bộ Việt Nam nói riêng. Trong năm 2022 mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện theo Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/08/2022 của Chính phủ.

Tuy nhiên, Cục Đường bộ Việt Nam đã chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chức trách của mình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ GTVT, phối hợp với các cơ quan liên quan của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức lực lượng duy tu, bảo vệ tài sản KCHTGT đường bộ, bảo đảm TTATGT trên các tuyến đường giao thông thông suốt… đây là minh chứng sinh động cho thấy mỗi cá nhân, đơn vị hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình là góp phần tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường cảm ơn lãnh đạo, cán bộ Cục An ninh kinh tế, đặc biệt là cá nhân Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế đã quan tâm, phối hợp công tác với Cục Đường bộ Việt Nam trong những năm vừa qua; đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của Cục An ninh kinh tế đối với Cục Đường bộ Việt Nam để Cục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.