Cục Đường bộ Việt Nam tham dự Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2023 của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải

Từ ngày 11/5/2023 đến hết sáng ngày 12/5/2023 (1,5 ngày), tại trụ sở Cục Đường bộ Việt Nam, Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị cập nhật, phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng năm 2023 cho các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, Ủy ban kiểm tra, cán bộ chuyên trách hoặc cán bộ giúp việc công tác đảng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ GTVT; các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Bộ GTVT khu vực phía Bắc.

Toàn cảnh Hội nghị cập nhật, phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng năm 2023

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT; Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nhữ Quang Cảnh, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT; Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư – Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ GTVT.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT cho biết: Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT đều xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật các văn bản mới của Đảng và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng trong toàn Đảng bộ Bộ nhằm triển khai thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành và đảm bảo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, hiệu quả các mặt công tác; giúp các đồng chí cấp ủy viên, ủy ban kiểm tra, cán bộ làm công tác đảng kịp thời cập nhật những nội dung cơ bản, sát thực với hoạt động công tác đảng ở cấp cơ sở, nhất là cấp chi bộ. Năm 2023, toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đang tập trung đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK ngày 16/01/2023 về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” và Kế hoạch số 94-KH/ĐUK, ngày 16/01/2023 về triển khai “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”; vì vậy, cần nâng cao hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng ở cơ sở, nắm vững, hiểu sâu những nội dung cơ bản trong các quy định của Đảng. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Lê Anh Tuấn đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ nội dung theo chương trình đề ra.

Các đồng chí báo cáo viên cấp Trung ương nhiệm kỳ Đại hội XIII, báo cáo viên của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, báo cáo viên của Đảng ủy Bộ GTVT, giảng viên của Trường Cán bộ quản lý GTVT đã trình bày, trao đổi 06 chuyên đề hữu tích tại Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao đổi chuyên đề về quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Đảng khóa XIII và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

  • Chuyên đề 1: Chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc.
  • Chuyên đề 2: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
  • Chuyên đề 3: Quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Đảng khóa XIII và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
  • Chuyên đề 4: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
  • Chuyên đề 5: Xây dựng tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.
  • Chuyên đề 6: Thể thức, thẩm quyền và xây dựng các thể loại văn bản của Đảng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT trao đổi, giải đáp thắc mắc của các đại biểu

35 đồng chí là lãnh đạo cấp ủy, Ủy ban kiểm tra, cán bộ chuyên trách hoặc cán bộ giúp việc công tác đảng của Đảng bộ Cục ĐBVN, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Cục ĐBVN đã tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập.

Kết thúc Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, Ủy ban kiểm tra, cán bộ chuyên trách hoặc cán bộ giúp việc công tác đảng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ GTVT; các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Bộ GTVT tham dự tập huấn đã nắm vững, hiểu sâu một cách có hệ thống, từng bước khắc phục khó khăn, vướng mắc của công tác xây dựng Đảng; về nghiệp vụ công tác đảng; công tác kiểm tra, giám sát, công tác tham mưu tổng hợp để thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, nhất là về một số văn bản mới của Đảng khóa XIII.