Cục Đường bộ Việt Nam thí điểm lắp camera và thiết bị GPS trên phà Đình Khao, Vĩnh Long

Thực hiện đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực đường bộ”, mới đây, Cục ĐBVN đã chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ IV thực hiện áp dụng thử nghiệm công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động khai thác, vận hành phà của Cụm phà Vàm Cống.

Thí điểm lắp camera và thiết bị GPS trên 1 phà thuộc phà Đình Khao

Sau khi nghiên cứu, Cục ĐBVN yêu cầu lắp đặt, cài đặt thiết bị GPS và camera trên một phà thuộc Bến phà Đình Khao để xác định thời gian vận hành phà, số chuyến phà hàng ngày và xây dựng phần mềm tự động đếm số chuyến phà theo thiết bị GPS. Được chọn thử nghiệm là phà Đình Khao nối quốc lộ 57, liên kết hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre, mỗi ngày có khoảng có khoảng 130 chuyến ngày đêm, đưa đón từ 1.600 – 1.700 ô tô và khoảng 6.000 xe máy qua lại. Thời gian lắp đặt, cài đặt thiết bị hoàn thành trước 15/7; áp dụng thí điểm tròng vòng 01 tháng, từ ngày 15/7/2023 đến hết ngày 15/8/2023; Kinh phí thực hiện dự án thí điểm trích từ nguồn chi phí chung trong giá dịch vụ khai thác, vận hành phà năm 2023 của Cụm phà Vàm Cống.

Bến phà Đình Khao nối 2 tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long

Sau thời gian thí điểm, Khu Quản lý đường bộ IV sẽ tổng kết, đánh giá hiệu quả áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khai thác, vận hành phà và báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam kết quả thử nghiệm trước ngày 25/8/2023. Nếu thử nghiệm này hiệu quả thì việc triển khai ứng dụng công nghệ rộng rãi sẽ giúp quản lý công tác cung cấp dịch vụ khai thác, vận hành bến phà đường bộ thuộc các tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Trung ương quản lý công khai và minh bạch hơn.

Theo Tạp chí Giao thông vận tải