Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 11/2022

Ngày 28/11/2022, Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11 triển khai nhiệm vụ tháng 12/2022 dưới sự chủ trì của Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường.

Toàn cảnh Hội nghị trực tiếp tại trụ sở Cục ĐBVN và các điểm cầu trực tuyến

Theo báo cáo của Phòng Tổ chức – Hành chính, trong tháng 11 vừa qua, Cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai, hoàn thành nhiều nhiệm vụ, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như:
– Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án: Tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và các dự thảo văn bản QPPL đã trình; trình Bộ GTVT ban hành 02 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành kỹ thuật đường bộ, kỹ thuật bến phà và quản lý dự án đường bộ sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội Vụ; dự thảo Đề án xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chỉ đạo các Khu QLĐB, Sở GTVT rà soát, điều chỉnh hệ thống quốc lộ theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
– Về tiếp nhận, xử lý hồ sơ qua Bộ phận một của Quốc gia: trong tháng 11, tiếp nhận 81 hồ sơ, 100% hồ sơ xử lý đúng và sớm hạn.
– Tính đến ngày 15/11/2022 giải ngân được 1.387,4 tỷ đồng, đạt 62,4%; dự kiến đến hết tháng 11/2022 là 1.592,2 tỷ đồng, đạt 71,6%. Kế hoạch bảo trì đường bộ 2022 đến ngày 15/11/2022, giá trị đã nghiệm thu hoàn thành là 9.031 tỷ đồng, đạt 86%; kinh phí đã giải ngân là 8.102 tỷ đồng, đạt 77%. Công tác xây dựng kế hoạch năm 2023 đã trình Bộ GTVT KHBT kinh phí 11.829 tỷ đồng.
– Tổ chức xét duyệt quyết toán vốn sự nghiệp kinh tế 612/906 dự án, đạt 67,5%; Tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo kế hoạch Bộ GTVT giao, đến nay đã duyệt được 08/11 dự án XDCB, đạt 72,7%; 28/62 dự án LRAMP, đạt 45,2%; 12/14 dự án theo Chỉ thị số 05 (02 dự án không duyệt do không đủ điều kiện, đã có văn bản báo cáo Bộ).
– Về công tác quản lý vận tải, phương tiện, người lái: Phối hợp với Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an kết nối, tích hợp Cơ sở dữ liệu (CSDL) giấy phép lái xe với CSDL quốc gia về dân cư; tổ chức tập huấn, triển khai mở rộng dịch vụ công mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên công dịch vụ công quốc gia phạm vi toàn quốc.
– Về công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tính đến nay, kết quả thực hiện công tác BDTX đạt trên 90% kế hoạch cả năm; thực hiện điều chỉnh hợp đồng, điều chỉnh tiến độ công trình các dự án SCĐK; chỉ đạo, đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án SCĐK năm 2022, tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch, phấn đấu đến 31/12/2022 hoàn thành 100% giải ngân vốn bảo trì. Về phòng, chống thiên tai Cục đã ban hành 02 Công điện chỉ đạo các Khu QLĐB, Sở GTVT chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Ban hành 27 Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 với kinh phí khoảng 35 tỷ đồng.
– Tổ chức họp đàm phán, rà soát phương án tài chính của các hợp đồng BOT, để dừng thu phí đúng thời hạn. Ngày 23/11/2022, Cục ĐBVN có Công văn số 1246/CĐBVN-TC gửi Nhà đầu tư BVEC yêu cầu giải quyết các nội dung tồn tại và dự kiến tạm dừng thu phí từ 17/12/2022.
– Vể thu phí điện tử không dừng, Cục đã chỉ đạo Công ty VDTC hoàn thiện Dự thảo Quy trình đánh giá hiệu năng vận hành (KPI) kết nối liên thông hai hệ thống Back-end; Quy trình dán thẻ, mở tài khoản và quản lý tài khoản.
– Về xây dựng cơ bản, Cục tập trung đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư 03 dự án chưa được phê duyệt DAĐT (02 dự án ĐTXD và 01 dự án hệ thống công nghệ thông tin của Cục có TMĐT dự kiến 15.061 tỷ đồng).

Đồng chí Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông phát biểu tại Hội nghị

Trong tháng 12/2022, Cục Đường bộ Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm:
– Tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn bản QPPL đã trình.
– Theo dõi, chỉ đạo quyết liệt các Chủ đầu tư hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp kinh tế đường bộ năm 2022. Trình và quyết liệt bám Bộ GTVT để hoàn thành phê duyệt bổ sung KHBT năm 2023, giao dự toán chi năm 2023; Hòan thành rà soát, đề xuất công trình bổ sung năm 2023 để sử dụng hiệu quả nguồn vốn bảo trì.
– Tập trung đôn đốc các Ban QLDA hoàn thành phê duyệt DADT/Chủ trương đầu tư 03 dự án trước ngày 31/12/2022.
– Quyết liệt chỉ đạo các Khu QLĐB, Sở GTVT tăng cường công tác công tác duy tu, BDTX, vận hành khai thác hệ thống quốc lộ, cầu, hầm, phà bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt phục vụ tốt nhu cầu vận tải, nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán và mùa Lễ hội Xuân Quý Mão.
– Chỉ đạo xử lý kịp thời các bất cập phát sinh trong quá trình vận hành Hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng. Kiểm tra, xác nhận thông số tài chính hợp đồng dự án BOT. Họp đàm phán, rà soát phương án tài chính của các hợp đồng BOT, để dừng thu phí đúng thời hạn.
– Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
– Thực hiện công tác thẩm định, ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng các phần mềm của Cục; phê duyệt Dự án xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý nhà nước của Cục.
– Chỉ đạo, triển khai tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức tại các cơ quan đơn, vị hoàn thành trong năm 2022; Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của Cục.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Với kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường thay mặt tập thể lãnh đạo Cục ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của các cơ quan, đơn vị; đồng thời nhấn mạnh “Tháng 12 là tháng cao điểm, tập trung cho công tác tổng kết, đánh giá cán bộ, đánh giá đảng viên; đặc biệt là công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn giao thông dịp tết dương lịch, tết âm lịch và các lễ hội đầu năm; do đó, đề nghị toàn thể cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu phát huy tinh thần trách nhiệm, rà soát các nhiệm vụ tháng 12, cố gắng hoàn thành tốt”.
Đối với những định hướng nhiệm vụ tháng 12 này, đồng chí Cục trưởng lưu ý các cơ quan, đơn vị:
– Công tác vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp đổi GPLX là công tác mang tính xã hội hóa cao, do vậy công tác quản lý nhà nước cần có phương pháp, giải pháp, cần đầu tư trí tuệ để thực hiện, xứng tầm 1 trong 4 trụ cột của công tác của Cục ĐBVN. Đảng bộ Cục ĐBVN sẽ sớm thông qua Nghị quyết chuyên đề về các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp đổi GPLX để định hướng chỉ đạo thực hiện. Công tác vận tải cần đảm bảo cạnh tranh, minh bạch giữa xe hợp đồng và xe tuyến cố định. Công tác quản lý phương tiện và người lái cần đảm bảo phần mềm theo dõi giờ học thực hành hoạt động tốt, chính xác; tuyên truyền về hiệu quả xã hội của việc cấp đổi GPLX trực tuyến để xã hội thấy sự cần thiết, bộ y tế đẩy nhanh việc phối hợp thực hiện.
– Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị công tác đảm bảo an toàn giao thông dịp tết, lễ hội; trong đó Phòng Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tham mưu các công điện chỉ đạo; các Khu QLĐB đẩy nhanh bảo dưỡng thường xuyên, hoàn thành sửa chữa định kỳ; Chi cục QLĐTXD và các Ban QLDA theo dõi các công trình xây dựng cơ bản làm đến đâu chú ý dứt điểm công tác hiện trường, ko để nguy cơ mất an toàn giao thông.
– Trường hợp xảy ra các vụ mất an toàn giao thông gây tai nạn, đặc biệt là tai nạn nghiêm trọng, Cục ĐBVN thành lập Đoàn công tác thành phần gồm lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Khu QLĐB, lãnh đạo Văn phòng Quản lý đường bộ, lực lượng thanh tra để phối hợp giải quyết tai nạn, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Phòng Tổ chức – Hành chính