Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản tháng 6/2023

Ngày 29/06/2023, Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng cơ bản tháng 6 triển khai nhiệm vụ tháng 7/2023 dưới sự chủ trì của Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường.

Toàn cảnh Hội nghị trực tiếp tại trụ sở Cục ĐBVN

Theo báo cáo của Chi cục quản lý đầu tư xây dựng đường bộ, trong tháng 6 vừa qua, Cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai, hoàn thành nhiều nhiệm vụ, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như:

– Tính đến ngày 29/6/2023, tiến độ giải ngân của các dự án do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý đã đáp ứng được với tiến độ do Bộ Giao thông vận tải đề ra. Cụ thể, tiến độ giải ngân của các dự án của Cục đã đạt tiệm cận tỷ lệ 40%.

– Cục trưởng nhiệt liệt tuyên dương các Ban quản lý dự án đã đạt được hơn 42% tiến độ giải ngân, đồng thời, cũng yêu cầu các Ban quản lý dự án cần cố gắng hơn nữa để bắt kịp và đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Trong tháng 7/2023, Cục Đường bộ Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm:

– Giữ vững tinh thần đảm bảo chất lượng và tiến độ của các dự án

– Đặt mục tiêu tiến độ giải ngân của các dự án đạt 52%

Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị

Đối với những định hướng nhiệm vụ tháng 7 này, đồng chí Cục trưởng đã đưa ra những chỉ đạo cụ thể các cơ quan, đơn vị:

– Chi cục quản lý đầu tư và xây dựng cần tham mưu cho lãnh đạo Cục những nội dung tiến độ cần giải quyết sớm. Để đạt được tiến độ đã đề ra, các dự án cần bố trí thêm công nghệ và máy móc nếu cần.

– Các Dự án gặp nhiều vướng mắc trong công tác GPMB cần được đưa vào diện theo dõi đặc biệt, cần những tham mưu sát sao của Chi cục quản lý đầu tư và xây dựng đường bộ và các Ban Quản lý dự án. Đối với những mặt bằng hiện có, Chi cục quản lý đầu tư và xây dựng đường bộ cần xây dựng các tiến độ phù hợp và giám sát sát sao các ban quản lý dự án

– Cục trưởng đã chỉ đạo các Ban QLDA có các giải pháp, chỉ đạo sát sao để đạt tiến độ theo yêu cầu đối với các Dự án QL7, QL8, QL31, QL27, QL28B và Dự dán VRAMP.

Phòng Tổ chức – Hành chính