Cục Đường bộ Việt Nam triển khai công tác phòng, chống Bão số 1 (Bão Talim)

Nhằm chủ động ứng phó với mọi tình huống của cơn bão số 1 (Bão Talim), Cục Đường bộ Việt Nam đã có Công điện số 04/CĐ-CĐBVN ngày 16/7/2023 gửi các Khu Quản lý đường bộ I, II, III; các Ban Quản lý dự án: 3, 4, 5; các Sở Giao thông vận tải: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên… triển khai các nội dung, phương án chủ động phòng chống thiên tai.

Vị trí và hướng di chuyển của Bão số 1 (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia)

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, thực hiện các nội dung:

– Theo dõi chặt chế diễn biến của bão số 1; chủ động triển khai phương án bảo đảm giao thông và có biện pháp bảo vệ các công trình đường, cầu, cống, nhà kho, phương tiện, máy móc thi công để hạn chế thiệt hại do bão số 1 gây ra;

– Chuẩn bị dầm cầu, phao, máy móc, thiết bị, phương tiện, nhân lực sẵn sàng bảo đảm giao thông khi sự cố xảy ra; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu đảm bảo giao thông nhằm hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại;

– Thực hiện phân luồng giao thông ngay khi ách tắc giao thông, chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông đường bộ chủ động phối hợp với Cảnh sát giao thông và Chính quyền địa phương khi phân luồng;

– Phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nan địa phương tổ chức lực lượng ứng cứu bảo đảm giao thông 24/24h; phải thường xuyên theo dõi chặt chẽ, diễn biến của Bão số 1; đồng thời yêu cầu các đơn vị tổ chức trực ban 24/24h; báo cáo thường xuyên tình hình diễn biến ảnh hưởng của Bão số 1 về Cục Đường bộ Việt Nam (Điện thoại 024.38571447, 0989.131718; Fax 024.37955193) .