Cục Đường bộ Việt Nam và Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam ký kết hợp tác truyền thông

Chiều ngày 31/3, tại trụ sở Cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường và Trưởng Ban Thời sự – Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) Đỗ Đức Hoàng thống nhất ký kết Chương trình hợp tác truyền thông giữa hai cơ quan giai đoạn 2023 – 2025.

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại buổi lễ

Theo đó, trong giai đoạn 2023 – 2025, hai bên trao đổi thông tin với nhau, nhằm đảm bảo tính chính xác, hình ảnh chân thực trong việc tuyên truyền pháp luật, phổ biến, giúp nâng cao kiến thức cho người dân, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ và kịp thời giải quyết những thắc mắc cho nhân dân.

Nâng cao chất lượng các nội dung, chương trình phát sóng truyền hình, kịp thời truyền tải các thông tin về hoạt động của lĩnh vực giao thông đường bộ, đáp ứng nhu cầu thông tin với đông đảo khán giả xem truyền hình.

Trưởng Ban Thời sự – Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) Đỗ Đức Hoàng phát biểu tại buổi lễ

Về trách nhiệm của hai bên, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ cung cấp kịp thời các thông tin, tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực đường bộ cho VTV1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc cung cấp thông tin hoạt động cho VTV1 một cách thường xuyên, liên tục trong lĩnh vực giao thông đường bộ mà Cục cần tuyên truyền. Đồng thời tạo điều kiện cho phóng viên VTV1 hoạt động tác nghiệp.

VTV1 chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị liên quan phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền về lĩnh vực đường bộ định kỳ hàng năm. Các phóng viên và các phòng, ban chuyên đề chịu trách nhiệm xây dựng chương trình cụ thể (tiêu đề chương trình, thời lượng, khung giờ phát sóng, số lượng chương trình…) và những nhiệm vụ khác (nếu có).

Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường và Trưởng Ban VTV1 Đỗ Đức Hoàng ký kết chương trình trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan của hai bên

Về nội dung hợp tác, Cục Đường bộ Việt Nam và VTV1 tập trung thông tin tuyên truyền về các chủ trương chính sách, pháp luật và phản hồi từ nhân dân. Thông tin về an toàn giao thông. Thông tin về lĩnh vực kiểm soát tải trọng xe, phòng chống thiên tai, bảo trì đường bộ, đảm bảo giao thông, bảo vệ hành lang đường bộ. Thông tin về lĩnh vực quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

Đại diện lãnh đạo hai cơ quan tặng hoa chúc mừng thành công của lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường và Trưởng Ban VTV1 Đỗ Đức Hoàng đều đánh giá Chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn từ năm 2023 – 2025 là cơ sở để hai cơ quan triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường giao Phòng Tổ chức – Hành chính và Trưởng Ban VTV1 Đỗ Đức Hoàng giao Phòng Chào buổi sáng, VTV1 là hai đơn vị đầu mối có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể, triển khai định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu, trình Lãnh đạo hai bên phê duyệt để làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Định kỳ hai bên tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả các nội dung đã được thực hiện; tháng 12 hàng năm, hai bên tiến hành tổng kết đánh giá, thông báo các nội dung tuyên truyền, thảo luận, rút kinh nghiệm, xây dựng và thống nhất kế hoạch cho năm tiếp theo.