Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường làm việc với Ban QLDA 6

Chiều ngày 12/10, tại trụ sở Ban QLDA 6, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Ban QLDA 6.

Đồng chí Trần Hữu Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA 6 báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hữu Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA 6 cho biết, xác định công tác quản lý dự án là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, Đảng bộ đã bám sát Chỉ thị và Nghị quyết của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ và chỉ đạo của Bộ GTVT về công tác quản lý dự án để xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng năm 2022, đặc biệt trong công tác giải ngân.

Đảng ủy Ban tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của từng cá nhân và tập thể để từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy Ban tăng cường giáo dục công tác tư tưởng chính trị, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm chỉnh tổ chức kỷ luật, tận tâm với công việc. Từ đó tác động tích cực đến kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban ngay từ những tháng đầu năm 2022.

“Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Ban có nhiều đổi mới, chất lượng sinh hoạt chi bộ thực sự sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. Các nội dung, chương trình đề ra trong 9 tháng năm 2022 đều được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt công tác và đạt kết quả tốt” – Đồng chí Trần Hữu Hải cho biết.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá Đảng ủy, Lãnh đạo Ban QLDA 6 là tập thể đoàn kết, thống nhất cao, đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng ủy cấp trên; cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Xuân Cường đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Ban QLDA 6 tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bởi thời gian tới khối lượng công việc của Ban ngày càng tăng, nên đòi hỏi cấp ủy, lãnh đạo Ban phải tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, đặc biệt là có giải pháp phù hợp để nâng cao năng suất, chất lượng công việc.

Đồng chí Trần Hữu Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA 6 thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Ban chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Cường nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục ĐBVN

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường gợi ý một số giải pháp để Ban QLDA 6 nghiên cứu triển khai thực hiện, đó là cần áp dụng khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động, nếu cần thiết phải thuê chuyên gia, bên cạnh đó cần quan tâm đến đời sống việc làm, thu nhập của người lao động, khuyến khích và tạo động lực cho người lao động phấn đấu, nỗ lực, cố gắng trong công việc được giao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường đề nghị Đảng ủy Ban QLDA 6 rà soát các chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ và hằng năm để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra; phổ biến quán triệt đến cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Bộ và của Đảng ủy Ban, nhất là chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng; đồng thời tiếp tục quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác đoàn thể, đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban phải đối thoại với Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Xuân Nguyên