Đảng ủy Bộ GTVT quán triệt các quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Chiều ngày 01/8, tại trụ sở Cục Đường bộ Việt Nam (Hà Nội), Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng đến các đảng ủy được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Bộ GVTVT.

Đồng chí Lê Giang Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (đồng thời là báo cáo viên tại hội nghị) và đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Giang Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

và đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Giang Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 113-QĐ/TW ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư về “Thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương”.

Quy định số 113-QĐ/TW quy định về nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng ủy cơ sở được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở. Áp dụng đối với đảng ủy cơ sở trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước (trừ đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn và đảng ủy cơ sở trong lực lượng vũ trang). Điều kiện, thẩm quyền thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở gồm: đảng bộ cơ sở có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; có nhiều đơn vị thành viên là tổ chức cơ sở trong cùng một cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; hoạt động phạm vi rộng (nhiều tỉnh, thành phố); có số lượng từ 400 đảng viên trở lên; là đảng bộ có 03 năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí Lê Giang Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

quán triệt, triển khai thực hiện các quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Giang Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, thay thế Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Quy định số 114-QĐ/TW bổ sung một số hành vi mới như: lồng ghép ý đồ cá nhân khi thực hiện các khâu trong công tác cán bộ vì động cơ, mục đích vụ lợi hoặc có lợi cho nhân sự trong quá trình thực hiện công tác cán bộ; khi nhận được đơn thư phản ánh, tố cáo hoặc biết nhân sự có hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ nhưng thỏa hiệp, dung túng, bao che không xử lý theo thẩm quyền, xử lý không đúng quy định hoặc không báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý. Liên quan đến hành vi chạy chức, chạy quyền, Quy định bổ sung thêm hành vi mới, đó là: chạy tuổi, thâm niên công tác, danh hiệu thi đua, khen thưởng, bằng cấp, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái, phong, thăng quân hàm… nhằm mục đích đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có được chức vụ, quyền lợi.

Hội nghị quán triệt các quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức

Quy định số 114-QĐ/TW cũng đề cập đến trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc chuyển đổi vị trí công tác, địa bàn, lĩnh vực đối với cán bộ tham mưu, theo dõi, phụ trách công tác cán bộ vi phạm kỷ luật, có dư luận xấu. Không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh liên quan như thành viên trong cùng ban thường vụ cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cùng địa phương, cơ quan, đơn vị; người đứng đầu cấp ủy hoặc người đứng đầu cơ quan hành chính và người đứng đầu các cơ quan: nội vụ, thanh tra, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, công thương, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên môi trường, quân đội, công an, tòa án, viện kiểm sát ở Trung ương hoặc cùng cấp ở một địa phương. Trường hợp không có phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu mà nhân sự là người có quan hệ gia đình được tín nhiệm cao phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp ủy cấp trên trực tiếp trước khi bố trí.

Nguồn: mt.gov.vn