Thông tin chi tiết:
Lê Hồng Điệp
Vụ trưởng Lê Hồng Điệp
Giới Tính Nữ
Điện thoại 024 37955145 - 0903479808
Email dieplh@drvn.gov.vn
Mạng xã hội