Danh sách các đơn vị cung cấp thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe – cabin học lái xe đã được Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Ngày 02/12/2022, Cục Đường bộ Việt Nam có Thông báo số 53/TB-CĐBVN thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe – cabin học lái xe của Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghệ EcoTek.

Ngày 12/12/2022, Cục Đường bộ Việt Nam có Thông báo số 61/TB-CĐBVN thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe – cabin học lái xe của Tổng Công ty công nghiệp công nghệ cao Viettel – Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội.

Nguồn: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái