Danh sách các đơn vị cung cấp thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe – cabin học lái xe đã được Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Cục ĐBVN thông báo Danh sách các đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe – Cabin học lái xe ô tô theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 106:2020/BGTVT ban hành kèm Thông tư số 37/2020/TT-BGTVT ngày 28/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải.

1. Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ EcoTek (xem thông báo tiếp nhận tại đây)

2. Tổng Công ty công nghiệp công nghệ cao Viettel – Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội (xem thông báo tiếp nhận tại đây)

3. Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị điện tử tin học (xem thông báo tiếp nhận tại đây)

4. Công ty cổ phần HC – HITEK (xem thông báo tiếp nhận tại đây)

Nguồn: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái