Danh mục Tiêu chuẩn cơ sở

Danh mục Tiêu chuẩn cơ sở do Cục Đường bộ Việt Nam (Tổng cục ĐBVN) ban hành

(cập nhật tháng 6/2022)

*Chú thích: Nhấp vào tên TCCS để xem/tải về

 

1. TCCS 01:2008/VRA: Trạm thu phí đường bộ thu phí một dừng sử dụng ấn chỉ mã vạch

2.TCCS 02:2010/TCĐBVN: Tiêu chuẩn thi công cầu đường bộ – AASHTO LRFD

3. TCCS 03:2012/TCĐBVN: Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc ống thép dạng giếng

4. TCCS 04:2012/TCĐBVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ

5. TCCS 05:2012/TCĐBVN: Cầu và Cống – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

6. TCCS 06:2013/TCĐBVN: Sửa chữa kết cấu áo đường bằng hỗn hợp đá dăm đen rải nóng – Thi công và nghiệm thu

7. TCCS 07:2013/TCĐBVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

8. TCCS 08:2014/TCĐBVN: Hỗn hợp bê tông nhựa nguội – Yêu cầu thi công và nghiệm thu

9. TCCS 09:2014/TCĐBVN: Lớp vật liệu cacboncor asphalt trong xây dựng và sửa chữa kết cấu áo đường ô tô – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

10. TCCS 10:2015/TCĐBVN: Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô

11. TCCS 11:2016/TCĐBVN: Bentonit Polyme – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu

12. TCCS 12:2016/TCĐBVN: Sửa chữa mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

13. TCCS 13:2016/TCĐBVN: Tường chắn rọ đá trọng lực – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu

14. TCCS 14:2016/TCĐBVN: Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường đang khai thác

15. TCCS 15:2016/TCĐBVN: Sửa chữa, tăng cường cấu kiện cầu Bê tông cốt thép bằng vật liệu FRP dính bám ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế

16. TCCS 16:2016/TCĐBVN: Tiêu chuẩn quản lý và khai thác đường cao tốc – Tuần đường và xử lý sự cố trên đường cao tốc

17. TCCS 17:2016/TCĐBVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc

18. TCCS 18:2016/TCĐBVN: Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu sửa chữa trám, vá vết nứt mặt đường nhựa

19. TCCS 19 : 2017/TCĐBVN: Sửa chữa, tăng cường cấu kiện cầu bê tông cốt thép bằng vật liệu FRP dính bám ngoài – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

20. TCCS 20: 2018/TCĐBVN: Hang mục công trình phòng hộ trên đường cao tốc – Yêu cầu thiết kế và thi công

21. TCCS 21:2018/TCĐBVN: Phương pháp đo và đánh giá chiều sâu lún vệt bánh xe mặt đường mềm bằng thước thẳng

22. TCCS 22:2018/TCĐBVN: TCCS về tiêu chí doanh nghiệp kinh doanh vận tải dịch vụ hàng hóa đường bộ xanh

23. TCCS 23:2018/TCĐBVN: Bảo vệ bờ dốc bằng lưới thép cường độ cao chống ăn mòn – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu

24. TCCS 24:2018/TCĐBVN: Tiêu chuẩn tổ chức thiết kế giao thông bằng đèn tín hiệu

25. TCCS 25:2019/TCĐBVN: Khe co giãn chèn Asphalt – Yêu cầu kỹ thuật và thi công

26. TCCS 26:2019/TCĐBVN: Hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng sử dụng trong kết cấu áo đường – Yêu cầu thi công và nghiệm thu

27. TCCS 27:2019/TCĐBVN: Nhũ tương nhựa đường a xít thấm bám – Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

28. TCCS 28:2019/TCĐBVN: Thiết kế, thi công và nghiệm thu neo đất theo công nghệ SEEE

29. TCCS 29:2020/TCĐBVN: Nền đường đắp đá – Thiết kế, thi công và nghiệm thu

30. TCCS 30:2020/TCĐBVN: Sơn tín hiệu giao thông – Xóa vạch kẻ đường – Thi công và nghiệm thu

31. TCCS 31:2020/TCĐBVN: Đường bô tô – Tiêu chuẩn khảo sát

32. TCCS 32:2020/TCĐBVN: Lan can phòng hộ con xoay – yêu cầu kỹ thuật và thi công

33. TCCS 33:2020/TCĐBVN: Hỗn hợp bê tông nhựa nguội phản ứng với nước dùng để vá sửa mặt đường nhựa trong điều kiện ẩm ướt – thi công và nghiệm thu

34. TCCS 34:2020/TCĐBVN: Tiêu chuẩn cơ sở gờ giảm tốc, gồ giảm tốc trên đường bộ – Yêu cầu thiết kế

35. TCCS 35:2021/TCĐBVN: Lưới thép xoắn kép có hoặc không gia cường cán thép dùng để gia cố ổn định bề mặt mái dốc, chống đá lở, đá rơi – Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

36. TCCS 36:2021/TCĐBVN: Lớp mặt đường bằng hỗn hợp đá vữa nhựa (SMA) – Thi công và nghiệm thu

37. TCCS 37:2022/TCĐBVN: Áo đường mềm – Yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế theo chỉ số kết cấu (SN)

Phụ lục TCCS 37:2022/TCĐBVN

38. TCCS 38:2022/TCĐBVN: Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế

39. TCCS 39:2022/TCĐBVN: Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông

40. TCCS 40:2022/TCĐBVN: Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông

41. TCCS 41:2022/TCĐBVN: Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu

SỬA ĐỔI 1:2022 TCCS 41:2022/TCĐBVN

42. TCCS 42:2022/TCĐBVN: Đường ô tô cao tốc – Thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng

43. TCCS 43:2022/TCĐBVN: Lớp mặt đường bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường có thêm phụ gia SBS theo phương án trộn khô tại trạm trộn – Thi công và nghiệm thu

44. TCCS 44:2022/TCĐBVN: Hệ thống thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng sử dụng công nghệ RFID – Yêu cầu kỹ thuật chung

45. TCCS 45:2022/TCĐBVN: Tường chống ồn đường ô tô – Yêu cầu thiết kế; Phụ lục

46. TCCS 46:2022/TCĐBVN: Yêu cầu và chỉ dẫn quy trình đánh giá tác động môi trường từ các dự án đầu tư xây dựng kế cấu hạ tầng giao thông đường bộ