Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 39 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại A, B, C, E, F, G cho phương tiện của Việt Nam Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Vận tải Vận tải
Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại D cho phương tiện của Trung Quốc Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Vận tải
Giới thiệu đề nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại D cho phương tiện của Việt Nam Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Vận tải
Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại A, B, C, E, F, G cho phương tiện của Việt Nam Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Vận tải Vận tải
Cấp lại Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Vận tải
Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Vận tải Phương tiện - Người lái
Cấp Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Vận tải
Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Vậy tải
Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Vận tải
Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Vận tải