Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 12 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Văn bản Bộ GTVT Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải, Khu Quản lý đường bộ Vận tải Kết cấu hạ tầng
Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải Vận tải Kết cấu hạ tầng
Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Văn bản Bộ GTVT Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải Vận tải kết cấu hạ tầng
Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải Vận tải Kết cấu hạ tầng
Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ Văn bản Bộ GTVT Sở Giao thông vận tải, Khu Quản lý đường bộ Vận tải Kết cấu hạ tầng
Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống quốc lộ đang khai thác Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Kết cấu hạ tầng
Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Văn bản Bộ GTVT Sở Giao thông vận tải, Khu Quản lý đường bộ Vận tải Kết cấu hạ tầng
Chấp thuận cơ sở đào tạo Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải An toàn giao thông
Cấp Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải An toàn giao thông
Cấp lại Chấp thuận cơ sở đào tạo Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải An toàn giao thông