Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 1 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Gia hạn đối với phương tiện phi thương mại Campuchia lưu trú tại Việt Nam (mức độ 2) Văn bản Bộ GTVT Sở Giao thông vận tải Vận tải Vận tải