Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 68 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Vận tải Vận tải
Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Vận tải
Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam – Campuchia Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Vận tải Vận tải
Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Vận tải
Ngừng hoạt động tuyến, ngừng hoạt động của phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Bến xe đầu tuyến phía Việt Nam Vận tải Vận tải
Cấp Giấy phép liên vận ASEAN Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Vận tải
Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Vận tải
Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Vận tải