Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 34 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Vận tải Vận tải
Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Vận tải Vận tải
Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Vận tải
Ngừng khai thác tuyến, điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Vận tải
Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Vận tải Vận tải
Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Vận tải Vận tải
Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại A, B, C, E, F, G cho phương tiện của Việt Nam Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Vận tải Vận tải
Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại D cho phương tiện của Trung Quốc Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Vận tải
Giới thiệu đề nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại D cho phương tiện của Việt Nam Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam Vận tải Vận tải
Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại A, B, C, E, F, G cho phương tiện của Việt Nam Văn bản Bộ GTVT Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Vận tải Vận tải