Cấp lại Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

Cơ quan ban hành Bộ GTVT
Số hồ sơ 1.001717
Lĩnh vực An toàn giao thông
Cách thức thực hiện Trực tiếp, trực tuyến, dịch vụ bưu chính
Thời hạn giải quyết 5 Ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục Đường bộ Việt Nam
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục Đường bộ Việt Nam
Kết quả thực hiện Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 11/2010/NĐ-CP; 64/2016/NĐ-CP
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Đường bộ Việt Nam
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện a) Nộp hồ sơ TTHC: - Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ đến Cục Đường bộ Việt Nam. b) Giải quyết TTHC: - Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: + Đối với trường hợp nộp trực tiếp: Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận ngay hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn trực tiếp cho người nộp hoàn thiện hồ sơ; + Đối với trường hợp nộp qua hệ thống bưu điện: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, phải có văn bản hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ. - Cục Đường bộ Việt Nam tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, cấp lại chứng chỉ. Trường hợp không cấp lại chứng chỉ, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ theo mẫu quy định; Chứng chỉ cũ, đối với trường hợp bị hư hỏng
Số bộ hồ sơ Bản chính: 1
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
Lịch sử
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Trong thời hạn sử dụng của chứng chỉ, trừ các trường hợp bị thu hồi theo quy định, thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ được cấp lại chứng chỉ khi chứng chỉ bị mất, bị hư hỏng.

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi