Ngừng hoạt động tuyến, ngừng hoạt động của phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc

Cơ quan ban hành Bộ GTVT
Số hồ sơ 1010712
Lĩnh vực Vận tải
Cách thức thực hiện Trực tiếp, trực tuyến hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Bến xe đầu tuyến phía Việt Nam
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ - Cục Đường bộ Việt Nam đối với tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với các tuyến vào sâu trong lãnh thổ của hai nước; - Sở Giao thông vận tải các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai đối với tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với các tuyến giữa khu vực biên giới của hai nước - Bến xe đầu tuyến phía Việt Nam
Kết quả thực hiện Ngừng hoạt động tuyến, ngừng hoạt động của phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 119/2021/NĐ-CP
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
1 Đồng
2 Đồng
Văn bản quy định lệ phí Đã có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Đã có hiệu lực
Phạm vi áp dụng Đã có hiệu lực
Trình tự thực hiện a) Nộp hồ sơ TTHC: Đơn vị kinh doanh vận tải gửi thông báo đến: - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đối với tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với các tuyến vào sâu trong lãnh thổ của hai nước; - Sở Giao thông vận tải các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai đối với tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với các tuyến giữa khu vực biên giới của hai nước (sau đây gọi là Sở Giao thông vận tải). - Bến xe đầu tuyến phía Việt Nam. b) Giải quyết TTHC: - Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị, cơ quan quản lý tuyến thông báo công khai để các đơn vị kinh doanh vận tải khác đăng ký khai thác; - Đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được phép ngừng hoạt động sau khi đã niêm yết tại bến xe đầu tuyến phía Việt Nam tối thiểu 10 ngày.
Thành phần hồ sơ Thông báo ngừng hoạt động tuyến, ngừng hoạt động của phương tiện khai thác tuyến.
Số bộ hồ sơ Bản chính: 1
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
1 Mẫu 1 Mẫu đơn 1
2 Mẫu 2 Mẫu đơn 2
Lịch sử Nội dung lịch sử
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
1 Tên thủ tục 1 Cơ quan ban hành 1
2 Tên thủ tục 2 Cơ quan ban hành 2
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi