Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN

Cơ quan ban hành Bộ GTVT
Số hồ sơ 1010703
Lĩnh vực Vận tải
Cách thức thực hiện Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục Đường bộ Việt Nam
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục Đường bộ Việt Nam
Kết quả thực hiện Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 119/2021/NĐ-CP
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Đường bộ Việt Nam
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
1 Đồng
Văn bản quy định lệ phí Đã có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Đã có hiệu lực
Phạm vi áp dụng Đã có hiệu lực
Trình tự thực hiện a) Nộp hồ sơ TTHC: - Đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam. b) Giải quyết TTHC: - Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc qua đường bưu chính, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông tin của các hồ sơ đúng theo quy định vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ; - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thực hiện cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN. Trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thông báo bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do; - Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc qua đường bưu chính hoặc hình thức trực tuyến theo quy định.
Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN theo mẫu.
Số bộ hồ sơ Bản chính: 1
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
1 Mẫu 1 Mẫu đơn 1
Lịch sử Nội dung lịch sử
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
1 Tên thủ tục 1 Cơ quan ban hành 1
2 Tên thủ tục 2 Cơ quan ban hành 2
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi