Ngừng khai thác tuyến, điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia

Cơ quan ban hành Bộ GTVT
Số hồ sơ 1.000318
Lĩnh vực Vận tải
Cách thức thực hiện Trực tiếp, trực tuyến, dịch vụ bưu chính
Thời hạn giải quyết 02 Ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục Đường bộ Việt Nam
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục Đường bộ Việt Nam
Kết quả thực hiện Thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia, Thông báo điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 119/2021/NĐ-CP
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Đường bộ Việt Nam
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện a) Nộp hồ sơ TTHC - Đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ đề nghị ngừng khai thác tuyến, điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia đến Cục Đường bộ Việt Nam. b) Giải quyết TTHC * Ngừng khai thác tuyến - Đơn vị kinh doanh vận tải đang khai thác trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia khi không có nhu cầu khai thác trên tuyến hoặc ngừng phương tiện phải thông báo bằng văn bản cho Cục Đường bộ Việt Nam, bến xe đầu tuyến phía Việt Nam và nộp lại cho Cục Đường bộ Việt Nam thông báo khai thác tuyến, giấy phép liên vận của các phương tiện ngừng khai thác trên tuyến; Đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được phép ngừng hoạt động sau khi đã thông báo tại bến xe đầu tuyến phía Việt Nam tối thiểu 10 ngày; - Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị, Cục Đường bộ Việt Nam ra văn bản thông báo ngừng khai thác tuyến và thông báo công khai để các đơn vị kinh doanh vận tải khác đăng ký khai thác. * Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến - Trước khi điều chỉnh tần suất chạy trên tuyến ít nhất 10 ngày, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo bằng văn bản cho Cục Đường bộ Việt Nam, bến xe đầu tuyến phía Việt Nam; - Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, Cục Đường bộ Việt Nam ra văn bản thông báo điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến theo mẫu.
Thành phần hồ sơ - Giấy đề nghị ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia theo mẫu; - Thông báo khai thác tuyến; - Giấy phép liên vận của các phương tiện ngừng khai thác trên tuyến.
Số bộ hồ sơ Bản chính: 1
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
1 Giấy đề nghị ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia
Lịch sử
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi