Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn

Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống quốc lộ đang khai thác

Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Số hồ sơ 1.001075
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng
Cách thức thực hiện

Trực tiếp:
- Thời gian giải quyết: 7 Ngày làm việc(Trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định)
Nộp qua bưu chính công ích:
- Thời gian giải quyết: 7 Ngày làm việc(Trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định)

Thời hạn giải quyết Trực tiếp:- Thời gian giải quyết: 7 Ngày làm việc Nộp qua bưu chính công ích:- Thời gian giải quyết: 7 Ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam Người Việt Nam định cư ở nước ngoài Người nước ngoài Doanh nghiệp Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Tổ chức nước ngoài Hợp tác xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục Đường cao tốc Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục ĐCTVN, Khu QLĐB, Sở GTVT
Kết quả thực hiện - Mã kết quả:000.00.00.G04-KQ0621 - Kết quả:Văn bản chấp thuận
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 11/2010/NĐ-CP Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 24-02-2010 Chính phủ 50/2015/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 23-09-2015 Bộ Giao thông vận tải 39/2021/TT-BGTVT Thông tư 39/2021/TT-BGTVT 31-12-2021 06/2023/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ 15-12-2023 Bộ Giao thông vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ đề nghị Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đến Cục Đường cao tốc Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải (thuộc phạm vi được giao quản lý).

b) Giải quyết TTHC:
- Cục Đường cao tốc Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp: sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. Đối với trường hợp nộp qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện.
- Cục Đường cao tốc Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải giải quyết thủ tục tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, có văn bản trả lời và nêu rõ lý do

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị xây dựng biển quảng cáo tạm thời (bản chính) theo mẫu:
Hồ sơ thiết kế công trình (thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công), báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bao gồm các thông tin về vị trí và lý trình công trình đường bộ tại nơi xây dựng công trình; bản vẽ thể hiện diện tích, kích thước công trình trên mặt bằng công trình đường bộ và trong phạm vi đất dành cho đường bộ; bản vẽ thể hiện mặt đứng và khoảng cách theo phương thẳng đứng từ công trình bên trên hoặc bên dưới đến bề mặt công trình đường bộ, khoảng cách theo phương ngang từ cột, tuyến đường dây, đường ống, bộ phận khác của công trình đến mép ngoài rãnh thoát nước dọc, mép mặt đường xe chạy hoặc mép ngoài cùng của mặt đường bộ; bộ phận công trình đường bộ phải đào, khoan khi xây dựng công trình; thiết kế kết cấu và biện pháp thi công hoàn trả công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ bị đào hoặc ảnh hưởng do thi công công trình
Công trình lắp đặt vào cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ có kết cấu phức tạp khác ngoài hồ sơ quy định phải có báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế
Đối với công trình xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa của đường bộ, ngoài hồ sơ quy định phải có thông tin về khoảng cách theo phương thẳng đứng từ công trình đến bề mặt dải phân cách giữa, từ công trình đến mép ngoài dải phân cách giữa
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/2006538/20240110/PHU_LUC_1_25e35.doc
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC - Tuân theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. - Cá nhân, tổ chức được phép lắp đặt biển quảng cáo chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan do việc lắp đặt biển quảng cáo gây ra. - Chủ công trình biển quảng cáo phải di chuyển hoặc cải tạo biển đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan