Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn

Cấp Giấy phép lái xe quốc tế

Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Số hồ sơ 2.001002
Lĩnh vực Phương tiện - Người lái
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp 
- Nộp hồ sơ trực tuyến

Thời hạn giải quyết Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Người nước ngoài
Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục ĐBVN, Sở GTVT
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục ĐBVN, Sở GTVT
Kết quả thực hiện Giấy phép lái xe quốc tế
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT; - Thông tư số 188/2016/TT-BTC.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí - Thông tư số 188/2016/TT-BTC.
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC
Cá nhân nộp đơn đề nghị cấp Giấy phép lái xe quốc tế đến Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.
b) Giải quyết TTHC
Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp đơn đề nghị không đúng theo quy định thì hướng dẫn thực hiện ngay khi tiếp nhận;
Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp Giấy phép lái xe quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải thực hiện việc cấp Giấy phép lái xe quốc tế cho cá nhân; trường hợp không cấp thì phải trả lời và nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép lái xe quốc tế theo mẫu;
- Bản chính giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp, hộ chiếu, thẻ thường trú (đối với người nước ngoài) còn giá trị để xuất trình.
Số bộ hồ sơ 1
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/2006538/20240109/M1_f1909.docx
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không