Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn

Cấp lại Giấy phép lái xe

Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Số hồ sơ 1.002820
Lĩnh vực Phương tiện - Người lái
Cách thức thực hiện

Trực tiếp:
- Thời gian giải quyết: 10 Ngày làm việc(- Trường hợp giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên: + Sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại các nội dung: a) Quá hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, phải dự sát hạch lại lý thuyết; b) Quá hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành. + Thời gian cấp giấy phép lái xe chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.)
- Thời gian giải quyết: 2 Tháng(- Trường hợp giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng: Sau thời gian 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, chụp ảnh và nộp lệ phí theo quy định, nếu không phát hiện giấy phép lái xe đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, thì được cấp lại giấy phép lái xe.)

Thời hạn giải quyết Trực tiếp:- Thời gian giải quyết: 10 Ngày làm việc Trực tiếp:- Thời gian giải quyết: 2 Tháng
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam Người Việt Nam định cư ở nước ngoài Người nước ngoài
Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục ĐBVN, Sở GTVT
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục ĐBVN, Sở GTVT
Kết quả thực hiện - Mã kết quả:000.00.00.G04-KQ0238 - Kết quả:Giấy phép lái xe
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Số văn bản: 188/2016/TT-BTC - Tên văn bản: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng - Số văn bản: 12/2017/TT-BGTVT - Tên văn bản: Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ - Số văn bản: 38/2019/TT-BGTVT - Tên văn bản: Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
1 Chưa cập nhật Cấp GPLX
2 Chưa cập nhật sát hạch lý thuyết
3 Chưa cập nhật sát hạch thực hành. Đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4)
4 Chưa cập nhật sát hạch trong hình.Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F)
5 Chưa cập nhật sát hạch trên đường giao thông công cộng. Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F)
Văn bản quy định lệ phí - Số văn bản: 188/2016/TT-BTC - Tên văn bản: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC: Người lái xe nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe đến Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Cấp lại Giấy phép lái xe áp dụng trong các trường hợp sau: + Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng; + Giấy phép lái xe bị mất;
b) Giải quyết TTHC: - Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; xác minh Giấy phép lái xe (nếu Giấy phép lái xe không do cơ quan đó cấp); xét cấp lại Giấy phép lái xe hoặc yêu cầu sát hạch lại theo quy định để cấp lại Giấy phép lái xe. (Khi đến thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lái xe được chụp ảnh trực tiếp và xuất trình các bản chính hồ sơ để đối chiếu, trừ các bản chính đã gửi).

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu;
+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài
+ Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài;
+ Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;
+ Bản sao giấy phép lái xe hết hạn.
Số bộ hồ sơ 1
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/2006538/20240105/Mau_c5e3c.doc
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe; Từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe